Digitale kjøresedler tilbake

(23.06.22) Nå har vi endelig fått digitale kjøresedler tilbake igjen etter dataangrepet. Fordi Min Side fortsatt er nede, må du sende en henvendelse til medlem@nortura.no om du ønsker kopi av en kjøreseddel etter levering av slaktedyr. Ta med ditt leverandørnummer hos Nortura i e-posten.

Frank Hermansen har hatt mye papir med seg når han henter slaktedyr. Foto: Nortura

Frank Hermansen har hatt mye papir med seg når han henter slaktedyr. Foto: Nortura

Har du spørsmål så kontakt Nortura Medlemssenter på tlf. 955 18 400.

Overgangen til digitale kjøresedler

Nortura har gikk i fjor sommer over fra manuelle til digitale kjøresedler og utstyrte alle biler som brukes til inntransport av slakt med nettbrett for digital signering av kjøreseddel. 

Kjøreseddelen er kvitteringa for dyra som hentes av dyrebilen, og målet var å erstatte 135.000 kjøresedler, tilsvarende omtrent 140 kilometer papir i året, og vesentlig forbedre logistikken rundt papirhåndtering.

 

Spørsmål og svar om digitale kjøresedler:

Må jeg ha eget nettbrett?
Nei, du signerer på nettbrettet som dyrebilsjåføren har med seg i bilen sin.

Må jeg ha en app eller godkjenne med bankID?
Nei, du skriver navnet ditt med fingeren på nettbrettet, slik som du signerer hos posten når du mottar en pakke. (Faktisk signering er avhengig av korona- situasjon.)

Hvor finner jeg min kvittering, slik at jeg kan sjekke opp mot avregning?
Kjøreseddel/kvittering ligger inne på Min side, like ved faktura og avregning (dette ble ikke mulig etter dataangrepet på Nortura og Min side ble tatt ned før jul i 2021).

Jeg har ikke epost og er ikke så stødig på internett, hvor får jeg kjøreseddelen?
Da ringer du til medlemssenteret på telefon 955 18 400.

Må jeg ha kjøreseddelen til regnskapet?
Nei, dette er en kvittering på dyra du har levert. Det er avregning og faktura som du må ha til regnskapet ditt.

Blir det slutt på alt papir i forbindelse med levering av dyr?
Målet er at Nortura etter hvert skal fase ut papir i forbindelse med inntransport av slaktedyr. Først ut er kjøresedler på papir, da vi bruker mye tid og ressurser på logistikken rundt dagens papirhåndtering. Digital signering er et av flere forbedringspunkter rundt inn transport som Nortura-bøndene har etterspurt.

Hva med egenerklæringsskjema, retur og nisje?
Egenerklæringsskjema skal du fylle ut på papir som vanlig. Sjåføren tar bilde av skjemaet og legger det inn i systemet, det ligger da som et vedlegg til kjøreseddelen. Når det gjelder retur- og nisjeskjema, vil dette fortsatt foregå på papir en stund fremover.