Klimakalkulatoren – godt for klima og lommeboken

(07.10.22) Klimakalkulatoren er bondens verktøy for å måle utslipp helt ned på gårdsnivå. Det er bra for klimaet, og kan bedre økonomien på gården.

Enkel innlogging til klimakalkulatoren finner du på klimasmartlandbruk.no

Her kan du se en video av en bonde som allerede har tatt i bruk kalkulatoren:

 

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over klimagassutslipp fra produksjon på gården. Basert på dette kan bonden i samarbeid med sine rådgivere kartlegge hvilke muligheter som finnes for å redusere utslipp, men også planlegge drifta og bruk av gårdens ressurser på en god måte.

Klimakalkulatoren tar utgangspunkt i bondens egen data. Har man et godt datagrunnlag får man derfor et resultat som gjenspeiler gårdens produksjon og som gir et godt utgangspunkt for å finne frem til tiltak som kan redusere utslippene av klimagasser. Disse tiltakene vil også bidra til enda bedre ressurskartlegging og styring av drifta på gården. Beregningene er i utgangspunktet kun tilgjengelig for bonden selv.

Disse produksjonene er med i kalkulatoren per 23.08.2022:

  • Melk
  • Korn
  • Svin
  • Ammeku
  • Fjørfe
  • Potet
  • Sau
  • Gulrot
  • Løk
  • Kålrot

– Kalkulatoren er et godt verktøy for å styrke ressursbruken på gården, gjøre smarte valg i drifta, unngå svinn og styrke driftsresultatet, sier Egil Chr. Hoen som er 1. nestleder i Norges Bondelag og styreleder i Landbrukets klimaselskap.

Om lag 2500 har allerede tatt i bruk kalkulatoren, men målet er at så mange som mulig av bøndene i Norge tar den i bruk. Blant de som har tatt den i bruk er melkeprodusent Petter Harald Kimo fra Trøndelag.

– Jeg synes det er interessant det klimaarbeidet som gjøres i landbruket, og jeg tror landbruket er en del av løsningen til det grønne skiftet. Med klimakalkulatoren får jeg bedre oversikt over mitt eget klimaregnskap og økonomien på gården, sier Kimo.

Han er ikke i tvil om at andre også burde ta i bruk kalkulatoren.

– Jeg vil absolutt anbefale klimakalkulatoren til andre. Det er først og fremst et verktøy som hjelper en til å bedre økonomien på gården. Det er bra for både klimaet og lommeboka. Dessuten føler jeg at man blir bedre agronom ved å bruke kalkulatoren.  

Det er enkelt å ta i bruk kalkulatoren. Det gjør man ved å gi et samtykke til at data kan hentes inn og beregning kan gjennomføres. Inngang til klimakalkulatoren finnes blant annet på klimasmartlandbruk.no samt på hjemmesider og andre digitale verktøy hos de fleste landbruksorganisasjonene.