Mine leveranser «slakteweb» på Min side

(Oppdatert 28.11.22) Mine leveranser, populært kalt «slakteweb», er tilgjengelig på Min Side i Nortura. Vi har midlertidig begrenset datautplukk på Min side – gjelder Mine leveranser!

Bildevisning Min side med Mine leveranserMin Side er under oppbygging og tjenesten Mine leveranser er nå tilgjengelig i selvbetjeningsløsningen. Mine leveranser gir deg rådata fra slaktelinja, så snart at dyra dine er veid og klassifisert. Og er et godt verktøy for deg som behøver rask oversikt over resultatene dine for å planlegge videre leveranser.

Tjenesten som nå er tilgjengelig, er tilnærmet identisk med den som forsvant med dataangrepet før jul i fjor. Likevel har de vært en lang prosess med oppbygging.

Håpet var at Mine leveranser skulle være klar til lammesesongen, da mange av våre eiere bruker det som verktøy i forbindelse med plukkslakting. En nødløsning ble derfor etablert, slik at rådgivere og medlemssenter manuelt kunne hente ut rådata før dyra var ferdig avregnet.

Merk at Mine leveranser er rådata fra selve slaktelinja, og at det kan komme endringer som følge av for eksempel delkassasjoner.  

For å finne opplysningene på dyra som du har levert, logg deg inn på Min side, og velg «Leveranser».  

Første versjon som er lansert mangler status på avregningsdata, dvs om det er rådata eller avregningsdata, samt anmerkningskoder, dette vil komme i ny versjon.

Det er store datamengder som ligger inne i historikk på leveranser, og ved spørring på «Mine leveranser» på Min side opplever enkelte at siden stopper ved spørring. Vi har derfor begrenset spørringer til å gjelde data fra 2021 og 2022.

NB: Nye Min Side vil fungere best med nettleserne Chrome, Microsoft Edge og Safari. Du vil ikke kunne bruke Explorer eller Firefox som nettleser. Hvordan bytte nettleser på mobil (Google)