Nortura er utsatt for et dataangrep, oppdatert sak

(Oppdatert sak, 02.01.22) Nortura ble utsatt for et dataangrep 21.desember. Det ble derfor besluttet å stenge ned våre IT-systemer og fjerne internettilgangen på våre lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner. Nortura har gjennom julen arbeidet med å sikre datasystemene, etablere midlertidige løsninger og startet arbeidet med å gjenopprette det ordinære produksjonssystemet.

Logo Nortura

Målet er å nærme oss normal produksjon på nyåret.

– Utviklingen av midlertidige løsninger for å motta dyr fra bøndene som skal til slakt, ordrer fra våre kunder og ekspedering av varer ut fra fabrikkene har jevn fremdrift. Arbeidet med å komme i normal produksjon etter data angrepet er omfattende, og det må derfor påregnes uregelmessigheter i den første tiden etter at de midlertidige løsningene settes i drift, sier kommunikasjonssjef Mari Hagerup.

Driftsstatus

  • Slakting og skjæring av storfe, småfe og svin: Ingen normal henting av dyr hos bonde for slakt. Slakting og skjæring kraftig redusert, eller innstilt. Framdrift i arbeidet med å etablere midlertidige løsninger for henting av dyr, slakting og skjæring med mål om oppstart fra 3. januar. NB: Det må ikke skje bytte av dyr/invdivid på storfe fra det dyret/individet som var innmeldt til slakt ved leveranse i uke 1/2022.
  • Slakting og skjæring av kylling og kalkun: Henting av dyr gjennomføres tilnærmet normalt. Slakting og skjæring går som tilnærmet som planlagt. Framdrift av midlertidige løsninger for ordre og ekspedisjon, ustabilitet i leveringssituasjonen.
  • Egg: Mottak av egg og pakkeri fungerer tilnærmet normalt med manuelle løsninger. Framdrift i arbeidet med midlertidige løsninger for ordre og ekspedisjon, noe ustabilitet i leveringssituasjonen kan oppstå.
  • Videreforedling: Aktivitetene går tilnærmet som normalt.
  • Ekspedisjon: Utvalgte varer ekspederes ut til kunde, men situasjonen er utfordrende. Det er etablert midlertidige løsninger for ekspedisjon av lagerført- og produserte varer mot dagligvare og prioriterte kunder i offentlig sektor. Utfordringer med varer i ekstern transitt. Godt samarbeid med kunder og samarbeidspartnere.
  • Ekstern epost: Nortura kan for øyeblikket ikke motta ekstern epost. Skal du kontakte oss så er det på telefon til din rådgiver/kontaktperson, eller Nortura medlemssenter, eller via Facebook Messenger. E-post sendt til vårt medlemssenter (medlem@nortura.no) i perioden fra og med 21.12 til og med 2.1 må sendes på nytt når vi er tilgjengelig for å motta, nå vår e-post er åpnet igjen vil vi legge ut melding! Heller ikke skjema på nettsiden fungerer, utenom de nye på innmelding!
  • Innmelding av slakt og livdyr: Innmelding er åpen igjen
  • Avregning: Vi har nå fått tilgang til avregningssystemene igjen og har begynt å avregne. Avregningsbrevet blir opprettet, men fordi vi er avskåret fra epost og eksterne nett, får vi ikke sendt de ut pr i dag. Hvis det blir langvarig vil vi finne løsninger i forhold til print og forsendelse pr post.
  • Utbetaling: Selve utbetalingen går imidlertid som normalt, 12 dager etter slakting.

Nortura vil publisere daglige briefinger kl. 11:00 inntil videre, historikk for daglige briefinger finner du også på Nortura sin nettside.