Nortura øker avregningsprisen på fjørfekjøtt

(20.04.22, endret 03.06.22) Konsernstyret i Nortura har vedtatt endringer i avregnings– og livdyrpriser fra 4. juli 2022. Prisøkningene er historisk høye og viser at Nortura tar et tydelig ansvar for produsent-økonomien i verdikjedene for kylling og kalkun. Vi legger til grunn at det norske markedet også i framtiden skal forsynes med mat fra den norske bonden.

I fjøset hos kalkunbonde Lars Gunnar Molvig i Rade

Prisøkningene tar både hensyn til endringer i gjennomsnittlige produksjonsresultater i perioden august 2021 til februar 2022 og endringer i kostnader siden februar 2021. I tillegg er det lagt inn forventet prisøkning på kraftfôr fram til sommeren 2022.

Utviklingen i kraftfôrpriser og andre viktige kostnader følges tett. Det samme gjelder årets jordbruksoppgjør og virkninger på fjørfekjøttproduksjonene. Økningene i avregningspriser er så store at de vil bli gjennomført i flere trinn, med «balansepunkt» 4. juli 2022.

Prisendring kylling og kalkun fra 4. juli 2022, justert per 2. juni 2022

Slaktekylling + 3,00 kr/kg
Kalkun + 5,40 kr/kg

Vi vil komme tilbake med informasjon om hvordan prisopptrappingen vil bli gjennomført.

Alle prisøkningene er regnet fra gjeldende priser. Det vil si at den ekstraordinære og midlertidige prisøkningen fra 1. februar 2022 videreføres også etter 4. juli, og de oppgitte prisøkningene kommer i tillegg.

Livdyrprisene øker som følge av økte vare- og driftskostnader i rugeridriften. For daggamle kyllinger er prisøkningen mindre enn effekten av økt rugeeggpris.

Andre prisendringer fra 4. juli 2022, justert per 2. juni 2022

Unghøner (oppal) + 28,00 kr/stk
Rugeegg + 0,35 kr/stk
Rugeegghøne + 1,50 kr/kg
Rugeegghane + 1,50 kr/kg
Daggamle foreldredyr + 2,95 kr/stk
Daggamle kyllinger + 0,35 kr/stk
 

Prisendringer for andre produksjoner

Det er konsernstyret i Nortura som fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) for storfe, gris, lam og egg to ganger i året. Prisendringer for 2. halvår 2022 skal fastsettes i mai, og blir gjeldende fra 4. juli.

Les mer om bakgrunn for prissettingen.