Nortura øker tilleggsytelser på storfe med 25 millioner!

(23.03.22) På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Nortura eiere har Norturas styre vedtatt og endre profilen på puljetillegget for storfe. Endringen innebærer at laveste antall dyr pr pulje reduseres fra 5 til 3 dyr. I tillegg økes satsene for alle puljestørrelser, men samtidig slik at det differansen mellom trinnene blir mindre.

Ku i fokusen. Foto: Liv Jorunn Sagmo, Nortura

Puljestørrelser ble endret fra årsskiftet, nye satser per pulje er gjeldende fra mandag 28. mars. 

Etter endringen oppnås høyeste sats ved 16 dyr, mot tidligere 23 dyr pr pulje. 

Puljestørrelse

Gammel sats

Ny sats

3-4 stk.

Kr. 0,50

 Kr. 0,70

5-7 stk.

Kr. 1,00

 Kr. 1,30

8-10 stk.

Kr. 1,20

 Kr. 1,60

11-12 stk.

Kr. 1,60

 Kr. 2,00

13-15 stk.

Kr. 2,00

 Kr. 2,40

16-22 stk.

Kr. 2,50

 Kr. 3,20

fra 23 stk.

Kr. 3,00

 Kr. 3,20

Øker ku/kalv-tillegg – må meldes inn på avtale

Samtidig øker Nortura ku/kalv-tillegget fra kr 2 pr kg til kr 3 pr kg. Tillegget gis for alle dyr i kategorien ung ku og ku for medlemmer med ku/kalv avtale som tidligere, men betinger nå i tillegg at kyrne er meldt inn på avtale.

Krav til minimumsvekt på ungku/ku fjernet 

Kravet til minimumsvekt på 175 kg på ung ku og ku ble tatt ut av våre leveringsvilkår fra 28. februar i år, det vil si at det ikke er nedre vektgrenser på ung ku og ku for å oppnå avtaletillegg, puljetillegg og ku/kalv-avtale.

Relatert informasjon