Nortura utbetaler 95,8 millioner kroner i medlemskapital

(05.04.22) Nortura SA utbetaler 95,8 millioner kroner i medlemskapital og renter, samt frivillig tilleggsandelsinnskudd til Nortura-bonden.

Bilde av årsmøtedelegater som stemmer

Nortura utbetaler nærmere 96 millioner kroner i medlemskapital til Nortura-bonden. Dette ble bestemt av årsmøtet i Nortura tirsdag 5. mars. Det var konsernstyret som tidligere i vår foreslo å utbetale medlemskapital og renter til eierne. 

– Nortura er bondens eget selskap, og jeg er glad for at vi bidrar til å løfte inntekten med medlemskapital i en utfordrende tid for bonden, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.  

I tillegg utbetales tilleggsandelsinnskudd, etter at årsmøtet i 2021 vedtok å avvikle ordningen. Beløpene for medlemskapital fra 2013 og tilleggsandelsinnskudd, utgjør henholdsvis 74,0 og 4,3 millioner kroner. 

Står på individuell medlemskapitalkonto  

Dette blir andre året på rad at årsmøtet utbetaler medlemskapital. I fjor utbetalte Nortura medlemskapital som ble avsatt for regnskapsårene 2010 og 2011. I år er det opparbeidet medlemskapital fra regnskapsåret 2012 som utbetales.  

– Dette betyr at dersom du var medlem, og leverte slakt til Nortura tilbake i 2012, så kan du vente deg en utbetaling, sier Vaag.  

Medlemskapital er tidligere disponert overskudd i selskapet, som er fordelt på hver enkelt produsents individuelle medlemskapitalkonto, basert på det enkelte medlem sin samhandling med Nortura det aktuelle året.  

Utbetaling av medlemskapital er ikke en disponering av årsresultat, men en beslutning Årsmøtet kan ta når tidligere års disponeringer til medlemskapital har stått i selskapet i minimum 7 år. 

Ordningen ble innført i 2010 og første mulige utbetaling var i 2017. Da ble det utbetalt rett i underkant av 62 millioner kroner. Det ble ikke utbetalt medlemskapital i 2018, 2019 eller 2020. I 2021 ble det utbetalt for to år samtidig.