Norturas første bærekraftrapport – Matforsyning for fremtiden

(20.05.22) Nortura har på et dialogmøte i dag lagt fram sin første bærekraftrapport – «Matforsyning for fremtiden» for året 2021. Rapporten skal være et årlig vitnemål for hvordan Nortura leverer på sine målsettinger.

Nortura har i mange år jobbet med sirkulære løsninger og god ressursforvaltning, som er viktige byggesteiner i en bærekraftig drift, men 2021 markerte flere milepæler innenfor bærekraft i Nortura. Norturas fikk sin første helhetlige bærekraftstrategi som i tillegg til klima også tar for seg økonomiske og sosiale forhold. 2021 ble også det først året hvor Nortura rapporterer på selskapets bærekraftsmål og utgir en bærekraftrapport.

– Nortura har presentert strategien som viser hvordan vi frem mot 2030 skal jobbe systematisk mot egne bærekraftsmål. I den forbindelse påbegynner vi også en årlig rapportering, basert på internasjonale standarder, som viser hvordan vi jobber med innfrielse av disse målene. I dag kan vi for første gang også legge frem den første rapporten for 2021. For å lykkes med en bærekraftig omstilling er vi nødt til å dele våre erfaringer med resten av omverden, og vi skal være åpne om både fremskritt og tilbakeslag. Denne og senere bærekraftrapporter blir viktige verktøy for å lykkes med det», sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

– Vi vet at den omstillingen vi nå er i gang med, kommer til å kreve mye av oss, men jeg er stolt av grunnlaget vi har lagt i 2021 for å bli Norges mest bærekraftige matprodusent i 2030. Rapporten viser noen av de beste bærekraftprosjektene våre i 2021, samt hvor langt vi er kommet i å nå målene vi har satt oss, sier Cecilie A. Hultmann, leder for bærekraft i Nortura.

Bærekraftrapporten er utviklet i samsvar med standarden til Global Reporting Initative (GRI). I år leverer Nortura i tråd med Core 1 kravene, etter hvert som man får bygget ut interne rapporteringssystemer vil rapporten bli enda dypere og mer sofistikert. Rapporten utgjør også utgangspunktet for Norturas årlige Communication on Progress til FNs Global Compact.

Se rapporten her.

 

Nortura legger frem en bærekraftstrategi for egg og kjøtt

På et dialogmøte med statsråd Espen Barth Eide og et bredt lag av interessegrupper la Nortura i dag frem en helhetlig strategi for en mer bærekraftig egg- og kjøttproduksjon i Norge.

– Vår helhetlige bærekraftstrategi er en strukturert plan for vår bærekraftomstilling slik at vi skal kunne spise egg og kjøtt med god samvittighet også i fremtiden, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen

Nortura er som Norges største leverandør av egg og kjøtt, en viktig bidragsyter til at vi har vært tilnærmet selvforsynt med disse råvarene i Norge. For å ivareta selvforsyningsgraden og egget og kjøttets plass i kostholdet, krever det at vi reduserer klimagassutslipp og matsvinn, forsterker arbeidet med dyrevelferd, bidrar til biologisk mangfold og ser til at våre produkter produseres på grunnlag av landets naturressurser.

– Skal vi produsere mat for kommende generasjoner, må vi gjøre det på naturens premisser, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Les mer på nortura.no