PGE for 1. halvår 2023

(18.10.22) Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2023 innenfor volummodellen.

Storfe:

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe økes med kr 3,50 per kilo, til kr 78,30 per kilo for første halvår 2023.

Gris:

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris økes med kr 3,50 per kilo, til kr 45,00 per kilo for første halvår 2023.

Lam:

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam økes med kr 3,50 per kilo, til kr 82,00 per kilo for første halvår 2023.

Egg:

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med kr 1,00 per kilo, til kr 24,00 per kilo for første halvår 2023.

Prisløyper:

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, gris, lam og egg innen fristen for varsling.

Samtidig vil det bli informert om prisløype for sau.

Grunnlagsdokument:

Grunnlagsdokument for prissetting vil bli publisert på Totalmarked.nortura.no.

 

Hva er PGE?

Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. 

Se mer i egen sak