Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 41/2020

(02.10.20) Livdyrmarkedet i Nortura uke 41/2020.

Dyreslag Markedssituasjon

Storfe

Det er stabilt underskudd av oksekalver i hele landet.

Overskudd av kvigekalv Vest og Øst, mens det er tilnærmet balanse i resten av landet.

Livkalv: Underskudd i Vest. Tilnærmet balanse i resten av landet

Ungkviger: Balanse i Nord, ellers noe overskudd.

Drektig NRF: Underskudd i alle regioner. 

Ku i produksjon: Underskudd i alle regioner.

Når det gjelder kjøttfe så er det økende overskudd på de fleste raser. Markedet er svært rolig pga. få nyetableringer. Det er fortsatt veldig mange dyr innmeldt for salg.

Gris/purke

I uke 41 er det overskudd i Vest og Øst. Balanse i Midt og underskudd i Nord.

Småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning.

Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

 

Område Livdyr for salg

NORD

» Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

» Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

» Innmeldte purker for salg i Nord-Norge

MIDT

» Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

» Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

» Kviger og kyr for salg i Trøndelag

» Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

» Økologiske kviger for salg

» Økologiske kalver for salg

» Innmeldte purker for salg i Midt-Norge

VEST/AGRO

For bestilling/salg av livdyr bruk Min side eller kontakt livdyrformidler på Medlemssenteret, tlf. 95 51 84 00 (tast 2 for livdyr)

ØST

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Tønsberg

» Kviger og kyr for salg område Tønsberg

» Innmeldte purker for salg i øst

INNLANDET

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Rudshøgda

» Kviger og kyr for salg område Rudshøgda

 

Kontaktskjema for livdyr


Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes