Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 49/2020

(27.11.20) Livdyrmarkedet i Nortura uke 49/2020.

Dyreslag Markedssituasjon

Storfe

Oksekalv: Underskuddet er minkende. Overskudd i Midt. Underskudd i resten av landet.

Kvigekalv. Balanse i Nord. Overskudd i resten av landet.

Livkalv: Underskudd i Vest.Balanse i Øst, overskudd i resten av landet

Ungkviger: Overskudd i hele landet.

Drektig NRF: Overskudd i hele landet.

Ku i produksjon: Underskudd i Vest. Overskudd i Midt og Øst. Balanse i Nord.

Når det gjelder kjøttfe så er det stabilt overskudd på de fleste raser. Markedet er svært rolig pga. få nyetableringer. Det er fortsatt veldig mange dyr innmeldt for salg.

Gris/purke

I uke 49, overskudd i hele landet.

Småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning.

Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

 

Område Livdyr for salg

NORD

» Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

» Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

» Innmeldte purker for salg i Nord-Norge

MIDT

» Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

» Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

» Kviger og kyr for salg i Trøndelag

» Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

» Økologiske kviger for salg

» Økologiske kalver for salg

» Innmeldte purker for salg i Midt-Norge

VEST/AGRO

For bestilling/salg av livdyr bruk Min side eller kontakt livdyrformidler på Medlemssenteret, tlf. 95 51 84 00 (tast 2 for livdyr)

ØST

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Tønsberg

» Kviger og kyr for salg område Tønsberg

» Innmeldte purker for salg i øst

INNLANDET

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Rudshøgda

» Kviger og kyr for salg område Rudshøgda


Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager


Kontaktskjema for livdyr

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes