Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 39/2019

(20.09.19) Livdyrmarkedet i Nortura uke 39

Dyreslag Markedssituasjon

Storfe

Det er et stabilt underskudd av oksekalver i alle regioner.

Overskuddet av kvigekalv er lite, men stabilt.

Det mangler noen få livkalver, mens det er overskudd av ungkviger, kviger,og kyr i produksjon (det er regionale forskjeller, så ta kontakt med livdyravdelingen). Rolig marked.

Når det gjelder kjøttfe så er det overskudd på de fleste raser. Markedet er rolig pga. få nyetableringer.

Gris/purke

I uke 39 er det overskudd i smågrismarkedet. Det er overskudd i Vest og Nord, mens det er tilnærmet balanse i Øst.

Småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning.

Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

 

Område Livdyr for salg

NORD

» Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

» Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

» Innmeldte purker for salg i Nord-Norge

MIDT

» Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

» Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

» Kviger og kyr for salg i Trøndelag

» Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

» Økologiske kviger for salg

» Innmeldte purker for salg i Midt-Norge

VEST

For bestilling/salg av livdyr bruk Min side eller kontakt livdyrformidler på Medlemssenteret, tlf. 95 51 84 00 (tast 2 for livdyr)

ØST

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Tønsberg

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Rudshøgda

» Kviger og kyr for salg område Tønsberg

» Kviger og kyr for salg område Rudshøgda

» Innmeldte purker for salg i øst

 

Kontaktskjema for livdyr


Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager