Totalmarkedet for livdyr i Nortura

Livdyrmarkedet i Nortura med lenker til områder og kategorier av livdyr for salg.

Sammensatt bilde av kalv, smågris og lam

Det er et økende underskudd av fôringsdyr i hele landet. Normalt vil underskuddet øke fram mot beiteslutt og innsett. Frislipp av kvoter har ført til et stabilt underskudd av avlsdyr melk i hele landet. Vi ser det ligger noe innmeldt på drektige kvige/ku med kalving høst 2024. Ta gjerne kontakt med oss, eller meld inn bestilling/salg via Min side.

Se siste nytt i livdyrmarkedet.

Livdyr for salg


Område Nord

Område Midt

Område Vest/Agro

Område Øst

Område Innlandet

Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager

Kontaktskjema for livdyr