Landsvinnere husdyrtreff storfekjøttproduksjon – Tomb videregående skole

(31.05.22) Elevene Johannes Tjelmeland, Solrun Kopperud og Torbjørn Fladby-Karterud ved Tomb videregående skole ble Husdyrtreffvinner på storfekjøttproduksjon, og dermed er Tomb også i år Husdyrtreffvinner i flere produksjoner.

Vi gratulerer vinnerne, fra venstre, Johannes Tjelmeland, Solrun Kopperud, Torbjørn Fladby-Karterud, Tore Framstad, lærer i Husdyrfag. Tore, som er en dedikert lærer i husdyrfag, har fått landsvinneren i storfekjøttproduksjon enda en gang!

I årets storfekjøtt oppgave skulle elevene gå igjennom en reell produksjonsrapport og beskrive hva som var bra og hva produsenten kunne gjøre bedre. De skulle også vurdere hvilke tiltak som burde settes i verk og hvorfor. Deretter skulle det lages en avlsplan for en fiktiv besetning bestående av både reinrasa dyr, krysninger, kyr og kviger. Noen dyr skulle insemineres slik at en fikk en ønsket trerase kryssing. Alle insemineringer skulle ta hensyn til mulige kalvingsvansker og gi gode avkom.

Oppgaven inneholdt også en i-mek del hvor de skulle bygge om et båsfjøs med plass til 15 mordyr til å tilfredsstille de krav som gjelder etter 2034 – altså løsdrift. Ombyggingen skulle dessuten tilfredsstille alle andre krav som kalvings- og sykebinger, kalvegjemme og smittesluse. 

Vinnerlaget av Husdyrtreff Storfekjøtt kommer også i år fra Tomb videregåendeskole i Østfold og består av Johannes Tjelmeland, Solrun Kopperud og Torbjørn Fladby-Karterud. Tomb-elevene leverte svært gode vurderinger rundt inseminasjonsplanen og begrunnelse for valg av okser. I-mek oppgavesvaret, både fra vinnerlaget og andre storfekjøttgrupper, var så bra at Tyr på et senere tidspunkt vil vi lage en artikkel basert på svarene som kom inn. Elevene har vært både oppfinnsomme og kreative i sine besvarelser.

Johannes er fra Leirsund i Lillestrøm kommune og er odelsgutt fra mjølkebruk som han senere skal ta over. Etter agronomutdanninga er planen å jobbe hjemme, litt som landbruksvikar gjennom Landbrukstjenester Akershus, og så har han søkt på deltidsstudium i Førde, mjølkeproduksjon med robotteknologi. Johannes ser veldig fram til å drive med mjølk! 

Solrun kommer fra Eidsberg i Indre Østfold. På hjemgården driver de med oppfôring av storfe. Etter 3A, er planen å gå påbygg for å senere søke seg inn på veterinærstudiet.

Torbjørn er fra Skedsmo på Romerike. Han er også odelsgutt fra gård med litt ammeku, mjølk og kornproduksjon. Til høsten skal han i militæret, men på sikt skal han ta over gården og han ser for seg å fortsette med mjølk/ammeku og korn.

Pressekontakt:

Husdyrtreff: Tyr v. Guro Th. Alderslyst, tlf. 905 52 820, epost ga@tyr.no
Tomb: Kari-Mette Sundby, tlf. 917 52 610, epost mette@tomb.no

 

Husdyrtreff 2022

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene. 

14 skoler og om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 av besvarelsene var på melkeproduksjon (2 av disse fra voksenagronomer), 9 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon (3 av disse fra voksenagronom), 5 på fjørfeproduksjon og 4 på svineproduksjon.

Som arrangører av Husdyrtreff synes vi at det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff og spesielt Øksnevad Videregående Skole på Kleppe som har årets vinnerlag på sau, Tomb Videregående Skole i Råde som har vinnerlagene på svineproduksjon og storfekjøttproduksjon, Storsteigen videregående skole i Alvdal som har årets vinnerlag på melkeproduksjon og Jønsberg videregående skole som har vinnerlaget på fjørfeproduksjon!