Beskytt småfeflokken din

(23.06.21) Det har siden januar vært et pågående utbrudd med psoroptes ovis (saueskabb) på geit med hovedtyngde i Midt-Norge. Utbruddet har vokst seg svært omfattende og viser at midden er utbredt i geitemiljøet i Midt og spesielt i Trøndelag. Det er pr i dag 100 båndlagte dyrehold i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Illustrasjonsbilde saueflokk. Foto: Grethe Ringdal, Nortura

Av: Agnete Lien Aunsmo, rådgiver småfe

Saueskabb er en svært alvorlig sykdom hos sau som forårsakes av midden Psoroptes ovis, saueskabbmidd. Saueskabb ble utryddet i Norge i 1894. Om sykdommen skulle etablerer seg i den norske sauepopulasjonen vil det kunne få alvorlige konsekvenser for sauehelsa, dyrevelferden og for økonomien i norsk sauehold.

Saueprodusenter frarådes pga smittefaren å ta inn/kjøpe geiter og blande med saueflokken.

Det er også andre alvorlige sykdommer som kan smitte mellom disse artene for eksempel byllesjuke, CAEV og fotråte. Dette gjelder spesielt fra hobbyflokker med ukjent smittestatus.

Det er ytterst viktig at regelverk for flytting/kjøp/salg av småfe blir fulgt, merking gjort forskriftsmessig og at alle dyrehold blir registrert hos Mattilsynet.

Vær nøye med smittevern og vær ekstra forsiktig ved kjøp, salg og forflytninger av småfe.

Slik kan vi sammen prøve å hindre at sykdommen etablerer seg i norsk sauehold og å forhindre videre smitte i geitemiljøet.