E-læringskurs om dyrehelse og smittevern

(05.03.20) Animalia tilbyr nå et e-læringskurs for å dekke kompetansekravet i den nye dyrehelseforskriften som trådte i kraft 1. januar 2020. Modulene for storfe- og sau er klare til bruk.

Som dyreholder er du en viktig bidragsyter for å ivareta den gode, norske dyrehelsa. Din kunnskap og dine daglige valg er viktige smitteverntiltak. Animalias kurs om dyrehelse og smittevern er godkjent av Mattilsynet som kompetansegivende og møter kravet i dyrehelseforskriften. Kurset er relevant for alle som ikke kan dokumentere oppdatert kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere utdanningsnivå.

Vil dekke alle produksjoner

Innholdet tar for seg alle husdyrproduksjoner slik at du selv kan velge hva som er mest aktuelt for deg og din drift med ett eller flere dyreslag. Modulene for storfe og sau er lansert på Animalias nettsider. Utover våren i 2020 rulles det ut moduler for geit, gris, fjørfe og kamelider.

Pris er uavhengig om du har ett eller flere dyreslag på gården din.

Ta kurset når det passer

Kurset tar 1-2 timer å gjennomføre på egen pc, nettbrett eller mobil. E-læringskurset er fleksibelt, og du kan gjennomføre kurset hjemme når det passer deg og i ditt eget tempo. Hvis du må avbryte kurset, vil programmet huske hvor du var slik at du kan logge deg inn på nytt og fortsette når det passer.

Du får smittevernplan

Underveis i kurset får du spørsmål knyttet til en smittevernplan som gir deg god mulighet til å reflektere over egen praksis. Du får også oversikt over gjeldende lover, forskrifter og regelverk.

Kurset vil gi deg et utkast til smittevernplan med status for din egen gård. Du får en oppgave der du søker opp egen gård og legger på dine forebyggende tiltak. Denne smittevernplanen kan lagres, lastes ned og skrives ut for eksempel ved tilsyn eller revisjon.

Les mer på Animalia sin nettside - og lenke til kjøp av kurs