– Ikke gi opp- gi heller gass!

(09.03.20) Det sa Laila Hoff, fjellbonde og landbruksskolelærer, som driver gården Krutådal i Hattfjelldal, på lammekongressen i Tromsø i helga. Med mottoet «vi er mange vil bli flere, vi er flinke vil bli bedre» skapte foredraget inspirasjon og mot for mange yrkesbrødre og -søstre.

Av: Svein Bjarne Sommernes, redaktør

Som sauebonde og beitebruker kan det tidvis kjennes som en er til byrde for alle. – Vi står i veien for rovdyra, vi produserer kjøtt som for få vil spise, naboer vil ikke ha sau i hagene – men vil ikke sette opp gjerder, sa Laila. – Jeg kunne laga ei lang liste, men det skal jeg ikke. Jeg vil fokusere på å se løsninger. Øyne håp!

Gi gass i søken på å få til det du vil. Finn samarbeidspartnere.

– Ingen andre i landbruket har tilgang på fornybare innsatsfaktorer slik som sau og lam på utmarksbeite. Som forvaltere av fotosyntesen og med tilgang på verdens reneste natur er beitesesongen svært viktig.

Av Norges totale landareal er 96 % utmark, halvparten av dette er godt egna som utmarksbeite. Sauen er som kjent fjellets slåttekar nr. 1 og for saueholdet utgjør utmarksbeitet ca 40 % av fôrgrunnlaget (NIBIO). I 2019 beita 2,1 millioner storfe, sau og geit på beite. Ifølge NIBIO har vi tilgang og kvalitet på utmarksbeite til å doble antall beitedyr i landet.

Laila poengterte at det er viktig å forberede seg godt til beitesommeren.

– Skriv opp nummer på sau og lam, antall, sjekke jur, sett på radiobjelle/bjeller med kodemerke/fargeslips. Kun friske dyr på beite. Søke sammen med andre, og danne nettverk. – Det er viktig med et godt samarbeide med andre brukergrupper av utmarka, jegere, fiskere, reindrifta, og andre som ferdes i beiteområdet.

– Ønsk alle velkommen, i neste sving er de din gode hjelper.

Hattfjelldal Sau og Geit ansetter hvert år 20-25 personer som beitetilsyn, og alle beitebrukere får tilbud om tilsyn. Tilsyn i beiteområdet er med hund. Det brukes også vokterhund på egne inngjerda beiter på grunn av rovdyr.  

Foredraget fra Laila Hoff, sammen med de andre fra LAM 2020 er lagt ut i egen kategori.

Laila Hoff med sauer i fjellet(bilde hentet fra presentasjon)

Se også Lam 2020 i storslåtte nordnorske omgivelser