Tørr eteplass for sau

(30.09.09) Tørt underlag for sauene er viktig av hensyn til generell trivsel og velferd, for å redusere smittepresset i flokken og for å forebygge utbrudd av smittsomme klauvsjukdommer.

EteplassVi ser også at mengden hygienetrekk på sau og lam slakta utenom sesong er et økende problem.

Dette kommer i hovedsak av fuktig og klinete underlag rundt fôringsplassen.

Her i artikkelen under presenteres noen løsninger for drenerende underlag både ved utefôring og tallefjøs.
 

» Tørr eteplass for sau - ute som inne, pdf. 207 kb

Denne artikkelen sto på trykk i Sau og Geit nr 4/2009