Foredrag fra kongressen

Her vil du finne foredraga fra Lam 2023 i pdf.format.

Tittel Lenke
Dyrevelferdsprogram på sau PDF. 3 MB
Nye egenskaper i avlsarbeidet på sau PDF. 1 MB
Råvaretilgang og prisutvikling PDF. 2 MB
Velkommen til Trøndelag PDF. 4 MB
Verdien av godt avlsmateriell og bruk av delindekser PDF. 10 MB
Flåttbårne sjukdommer PDF. 4 MB
Hvor sterkt står beiteretten PDF. 1 MB
Klimakalkulator krav eller mulighet PDF. 3 MB
Tyinlam  PDF. 3 MB
Friske og funksjonelle dyr PDF. 3 MB
Hva koster grovfôret ditt PDF. 2 MB
Hvordan utnytte Sauekontrollen til bedre drift PDF. 5 MB
Nye og spennende tider på ull og klippefronten PDF. 3 MB
Elektronisk overvåking PDF. 1 MB
Hvordan utnytte egne ressurser PDF. 2 MB