Smittebeskyttelse

(08.09.08) Når en skal bygge nytt fjøs er det viktig å tenke på smittebeskyttelse. Den siste tidens oppslag om forekomst av fotråte flere steder i landet viser at nye sjukdommer kan dukke opp.

Av: Siv Svendsen, tidl. spesialrådgiver helse

Med nytt fjøs er det viktig å ha de bygningsmessige detaljene i orden. Men det aller viktigste å huske på, er at smittebeskyttelse er en måte å tenke på. I bunn og grunn handler smittebeskyttelse om å forhindre at smittestoffer sprer seg.  Dette kan gjelde både innenfor besetningen, mellom besetninger, mellom forskjellige deler av landet, eller i forhold til utlandet.

Den største risikoen for å spre smitte skjer med handel av levende dyr. Personer kan også spre med seg smitte i klær, støvler og på uvaskede hender. Utstyr som blir brukt i flere besetninger kan også dra med seg forskjellig smittestoffer. Andre dyr, som gjeterhund, kan også dra med seg smittestoffer.

For å forhindre smitte er det viktig med god hygiene innad i besetningen. Spesielt er dette viktig i forbindelse med sjuke dyr. Disse skal oppstalles separat. Smittefarlig materiale skal fjernes, og vi må være ekstra nøye med håndhygienen.

Begrens livdyrhandelen så mye som mulig.  Kjøp dyr innen nærområdet og be om ”Egenerklæring helse” fra den du kjøper av ( den finner du på www.animalia.no/htsau).

Alle nye fjøs bør ha en smittesluse. Der må man skille mellom rein og urein sone. En må skifte til besetningens egne klær og støvler ( eller bruke overtrekksklær) før en går inn i fjøset. Det må også være en vask med varmt og kaldt vann i slusa. I tillegg må det finnes en plass og sette fra seg koffert eller annet utstyr.

 Dyrebilen som reiser fra sted til sted kan dra med seg smitte. Lag til et område for opplessing av dyr slik at dyrebilsjåføren ikke må inn i fjøset eller innhegningen for å få dyrene på bilen. Dette må en tenke over før en bygger.

I gamle fjøs der det ikke er mulig å få til smittesluse, bør en ordne seg med egne støvler og klær eller tilby skoovertrekk i plast og engangskjeledresser til besøkende.

Dyrebilen som reiser fra sted til sted kan dra med seg smitte. Lag til et område for opplessing av dyr slik at dyrebilsjåføren ikke må inn i fjøset eller innhegningen for å få dyrene på bilen. Dette må en tenke over før en bygger.

I gamle fjøs der det ikke er mulig å få til smittesluse, bør en ordne seg med egne støvler og klær, eller tilby skoovertrekk i plast og engangskjeledresser til besøkende.