Min side – et stadig bedre verktøy for innmelding og oversikt

(03.07.24) Det er mye informasjon som skal legges inn ved innmelding. Det kan være avtaler av ymse slag, ulike kategorier dyr og ikke minst, matkjedeinformasjon (MKI-avvik). For å lette jobben for lammeringlederne, er det lagt til rette for at det enkelte lammeringmedlem kan legge inn innmeldinga selv og sende til lammeringlederen.

Mange lammeringledere og medlemmer er godt i gang med å bruke Min side, men vi ønsker at enda flere skal ta i bruk dette verktøyet. Det reduserer mulighetene for feil og sparer tid for bonden og Nortura.

Her får du derfor en liten innføring i hvordan Min side fungerer:

Rutinen er slik:

  1. Lammeringlederen må klargjøre for innmelding ved å legge ut et «utkast» til innmelding til alle som er tilknyttet lammeringen ved å bruke «Planlegg slakt»- knappen. Han må da gi beskjed til sine medlemmer f.eks. med en SMS, at nå er det klart for innmelding
  2. Lammeringmedlemmene vil da finne «utkastet» hos seg. De kan nå registrere det de skal slakte, inkludert alle avtaler, skavanker osv (MKI-avvik). Dersom noen av medlemmene i ringen ikke skal melde inn dyr denne uka, avviser de sitt utkast. Leder vil da få beskjed om dette.
  3. Når dette er gjort, vil leder finne innmeldingene hos seg og kan i samråd med medlemmene i ringen gjøre endringer slik at innmeldingene passer til f.eks. puljeeller bilstørrelse.
  4. Lammeringleder melder inn lasset til Nortura og lammeringmedlemmene finner igjen innmeldingen på sin Min side.

Se side 10 og 11 i heftet for eksempel. (også vist i klippet under)

Eksempel - klikk for å åpne pdf og se side 10-11Eksempel - klikk for å åpne pdf og se side 10-11

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)