Er dyreholdet ditt registrert korrekt?

(22.01.18) Det er et krav i regelverket at alt husdyrhold av storfe, småfe og svin skal være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder uansett antall dyr på produksjonsenheten.

Det vil si at er du registrert med storfe som husdyrhold og anskaffer en gris, må også grisen meldes inn som dyrehold. Kravet gjelder også for hester som skal gå til slakt. Registrering av dyreholdet gjøres gjennom Altinn til Mattilsynets skjematjenester for Husdyrregisteret.
 
Formålet med registreringen er at Mattilsynet skal ha en oversikt over husdyrholdet, f.eks. ved beredskapssituasjoner der det er viktig å kunne lokalisere bestemte dyrearter for å hindre spredning av smittsomme dyresykdommer. 

Etter pålegg fra Mattilsynet arbeider Nortura SA med en løsning som vil innebære at det ikke er mulig å melde inn dyr til slakt, dersom dyreholdet ikke er korrekt registrert. Den nye løsningen vil bli tatt i bruk i løpet av 2018. Manglende registrering av dyreholdet betyr forsinkelse i forbindelse med slakteprosessen, samt administrativ oppfølging fra Mattilsynet av både slakteri og produsent.

Vi oppfordrer derfor allerede nå alle våre produsenter til alltid å registrere alle dyrearter som man har og planlegger å slakte som et dyrehold hos Mattilsynet.
 

Se også:

Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

Sikre riktig informasjon om slaktedyr