Nå er det innspurt på årets slakting

(06.12.23) Da er vekene 46 og 47 (13. - 26. november) inne i slaktestatistikken. I desse vekene slakta Nortura 17 600 lam med medel slaktevekt 16,4 kg, medel klasse R/R- (7,5) feittgruppe 2+/2 (5,6). 85% av lamma hadde Stjernelam-kvalitet.

Sanking av lam. Foto: Linn Hege Engen, Nortura

Av: Finn Avdem, fagsjef småfe

Mange fine lam framleis, men også ein del lette lam som det kan vera vanskeleg å finne kundar til.

Vi har også lagt bak oss veke 48. Da slakta Nortura 8 300 sau/lam. Denne veka, som er den siste slakteveka i år på dei fleste småfeslakteria i Nortura, så er det innmeldt 5 300 sau/lam. Det er også innmeldt 1 100 sau/lam til neste veke (veke 50) som blir slakta på fabrikkane i Nord-Noreg og i Førde.

Slaktinga nå dekker behovet for ferske slakt og vel så det. Ca 700 småfeslakt går difor inn på reguleringslager i neste veke.

Lykke til med innspurten på årets slakting.

Statistikk graf

Graf veke 27 - 47

Statistikk tal 

Animalia: Slaktestatistikk - småfe (ekstern lenke)