Husdyrtreff 2024 – Storsteigen-elever best på sau

(03.06.24) Årets saueoppgave bestod av sauekontroll-rapporter og en driftsbeskrivelse fra en flink sauebonde fra Troms. Elevene måtte svare på faglige spørsmål rundt drifta til bonden. De skulle også forklare bakgrunnen for innføring av dyrevelferdsprogrammet for sau og hvordan de tror resultatet av en dyrevelferds-gjennomgang hos bonden vil bli. Til slutt skulle de svare på spørsmål rundt rollen Kjøttsamvirket har for norsk landbruk. Elevene som leverte beste svar på sau dette året, går på Storsteigen videregående skole i Alvdal og heter Julian Vaberg og Haaken Grindflek.

Faglærer Lars Terje Nyhus er stolt av de flinke elevene sine. Her viser de fram noen av lamma på Storsteigen. Skolen har både Norsk Kvit sau og Norsk kvit spælsau, totalt ca 80 vinterfôra sau. Fra venstre, faglærer Lars Terje Nyhus, Haaken Grindflek og Julian Vaberg.

Faglærer Lars Terje Nyhus er stolt av de flinke elevene sine. Her viser de fram noen av lamma på Storsteigen. Skolen har både Norsk Kvit sau og Norsk kvit spælsau, totalt ca 80 vinterfôra sau. Fra venstre, faglærer Lars Terje Nyhus, Haaken Grindflek og Julian Vaberg.

De viste at de hadde mye praktisk kunnskap om sau når de forklarte den faglige bakgrunnen for drifta til Troms-bonden forteller fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem. De hadde også gode forslag på hvordan bonden bør gå fram for å redusere lammetapet.

Julian og Haaken hadde satt seg godt inn i Dyrevelferdsprogrammet for sau, både hvorfor det blir gjort og hva det går ut på. De forklarte også godt rolla som Nortura har som garantist for avsetning av slakt uten store prisdropp. De ser at dette er ekstra viktig for en sesongbasert produksjon som lammekjøttproduksjon er. De setter også pris på jobben som Nortura gjør for å skape et godt produsentmiljø, noe som gjør det mer interessant å være sauebonde.

Julian er fra gård med sau i Vågå i Gudbrandsdalen. I tillegg til skolegang på Storsteigen, har han drevet med rundballepressing. Han har også kjøpt seg klippemaskin og er i gang med å ta på seg saueklipping. Haaken er fra Rendalen i Østerdalen og er oppvokst på et gårdsbruk som driver med mjølkeproduksjon i hovedsak, men de har nå også skaffet seg noen få sauer. Begge to synes selvsagt at sau er trivelige dyr, så her kan de bli to fremtidige sauebønder.

Pressekontakt:

 

Om Husdyrtreff

«Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skole velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon.

Elevene jobber med oppgavene i grupper, og den beste besvarelsen levert innen hver produksjon kåres som landsvinner. I tillegg blir det også kåret en skolevinner per skole for den beste besvarelsen som blir levert fra skolen på tvers av produksjon. Videre kåres også den beste besvarelsen levert av voksenagronomelever på tvers av produksjonene.

170 elever fra 13 skoler var påmeldt på årets konkurranse. Vi fikk inn totalt 34 besvarelser. Tolv på melkeproduksjon, sju på svineproduksjon, fem på saueproduksjon, seks på storfekjøttproduksjon og fire på fjørfeproduksjon. I tillegg fikk vi inn seks besvarelser fra voksenagronomelever.