Kg kraftfôr per kg kjøtt

(07.02.17) Kg kraftfôr per kg kjøtt, et nytt viktig produksjonsmål for saueholdet, er et foredrag fra kongressen LAM 2017 v/Stig Runar Størdal, rådgiver i Nortura og Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.


Stig Runar Størdal, rådgiver småfe i Nortura
Det vil i 2017 bli lansert et nytt produksjonsmål i sauekontrollen som heter "kg kraftfôr per kg kjøtt".
 
Produksjonsmålet skal gi sauebrukerne, på en enkel måte, oversikt over eget kraftfôrbruk.
 
Et slikt produksjonsmål vil også være et nyttig verktøy i forbindelse med rådgiving.
 
Storsamfunnetsønske om oversikt over saueholdets bruk av fôrmidler, vil også bli ivaretatt.