Bestill elektroniske øremerker

(Oppdatert 02.03.20) Nortura støtter kjøp av elektroniske merke, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke.

OS ID utvider fristen for 20 % rabatt på sauemerker til mandag 27. januar. De ser at en del saueprodusenter trenger noe mer tid til å få rede på nytt produsentnummer etter fylkes- og kommunesammenslåingene - og produsentnummer må man ha for å logge seg inn i nettbutikken. 

Alle småfeslaktelinjene i Nortura er avhengig av elektronisk øremerking for at registreringen skal gå raskt og med minst mulig risiko for feil. Vi har derfor hatt krav om elektronisk øremerking siden 2010.
 
Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr også i 2020. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke. Med 25 % rabatt betaler du kun kr 0,04 per merke*, se tabellen.

Slik oppnår du rabatt
For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID® og Nortura nå i november (bestilling på telefon gir ikke rabatt). Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller (frister er ute):

  • 25 % rabatt ved bestilling senest 22. november 2019
  • 20 % rabatt ved bestilling senest 27. januar 2020
  • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2020
Pris per øremerke fra OS ID® 2020 (alle priser er eks. mva)
Type merke Grunnpris Pris med 25 % rabatt Pris med 25 % rabatt og tillegg ved slakting
Combi E23® elektronisk hulldel med Combi 3000® Mini tappdel, med preging på de to utsidene 16,05 12,04 0,04
Combi E23® elektronisk hulldel med Combi 3000® Mini tappdel, med preging på tre sider 16,95 12,71 0,71


I "Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe" står det at øremerke skal være forhåndspreget med blant annet: "Individnummer: 5 siffer der første siffer er fødselsårets siste siffer og de følgende siffer er dyrets individnummer".

En bryter altså merkeforskriften dersom en bruker fjorårets merke på årets lam. Slik feilmerking fører også til feil avregning av slaktedyr og derfor økonomisk tap for deg som leverandør. Øremerket blir brukt som hjelpemiddel i forbindelse med kategorisering av slaktedyr. Klassifisøren får forslag på om dyret er lam, ung sau eller sau ut fra øremerket. Sørg derfor for å bestille så mange øremerker at du har en liten buffer. Skulle det likevel bli for lite, får du fram til og med 30. juni samme rabatt ved tilleggsbestilling av sesongens lammemerke som hovedbestillingen.

Bestilling

For å oppnå medlemsrabatt må du bestille i » OS IDs nettbutikk eller returnere bestillingsskjemaet du har fått tilsendt i tilbudspakken fra OS ID® og Nortura i november. Bestilling på telefon gir ikke rabatt.

Hvis du ikke har mottatt tilbudet, ta kontakt med OS IDs kundesenter på tlf. 62 49 77 00.

Bestill merker innen første frist – da oppnår du maksimal rabatt. Merkene mottar du i god tid før lamming. Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller, produksjon og utsending styres i stor grad etter disse opplysningene. Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling.

Hvordan bestille? – se film i bunn på siden eller på OS ID sin nettside.

 
DyreholdsID
Har du elektroniske merker fra før kan du lese av DyreholdsID på øremerka. OS ID® kan og finne den når bestillinga registreres. Nye produsenter får tildelt og oppgitt sin DyreholdsID hos Mattilsynet, telefon 06040.

Kom i gang med øremerking
I samarbeid med Mattilsynet har OS ID® laga en enkel og grunnleggende steg-for-steg-guide (PDF.) til nye dyreeiere som forteller hva som kreves av registreringer og øremerking. Håndholdt leser
 
Her er også reglene for øremerking av småfe (PDF.) laga av OS ID®.
 
Tilleggsmerking ved forflytning
Hver gang småfe overføres til et nytt dyrehold i Norge, skal det merkes med et hvitt øremerke (tilleggsmerke) senest syv dager etter ankomst. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke skal dette erstattes med nytt hvitt øremerke.
 
Bestill på nett før frist – kanskje vinner du en håndholdt leser!
Bestiller du øremerker på www.osid.no før frist, er du med i trekningen om en gratis HHR 3000 Pro håndholdt leser, til en verdi av kr 4950,-.
 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes