Bestill øremerker tidlig, få god rabatt

(Oppdatert 23.11.21) Årets sauemerkekampanje starter nå. Nortura gir fortsatt kr 12,- i pristilskudd for kjøp av det elektroniske øremerket Combi E23. Sammen med rabatten fra OS ID gjør dette at du får en svært gunstig pris på norskproduserte øremerker av høy kvalitet. Bestilling på nett innen 20. januar 2022 gir 20 % rabatt på merkene.

Alle småfeslaktelinjene i Nortura er avhengig av elektronisk øremerking for at registreringa skal gå raskt og med minst mulig risiko for feil. Vi har derfor hatt krav om elektronisk øremerking siden 2010. Nortura gir fortsatt kr 12,- i pristilskudd på elektronisk øremerke, tilskuddet vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektronisk øremerke. Med 25 % rabatt betaler du kun kr 0,04 per merke*, se tabellen nedenfor.

Slik oppnår du rabatt

For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no.

Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller:

  • 25 % rabatt ved bestilling på nett senest 22. november 2021
  • 20 % rabatt ved bestilling på nett senest 20. januar 2022
  • 13 % rabatt ved bestilling på nett senest 1. mars 2022

Bestill merker innen første frist – da oppnår du maksimal rabatt. Merkene mottar du i god tid før lamming. Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller, for produksjon og utsending styres i stor grad etter disse opplysningene.

Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling.

Pris per øremerke fra OS ID 2022 (alle priser er eks. mva)
Type merke Grunnpris Pris med 25 % rabatt Pris med 25 % rabatt og tilskudd ved slakting
Combi E23® elektronisk hulldel med Combi 3000® Mini tappdel, med preging på de to utsidene 16,05 12,04 0,04
Combi E23® elektronisk hulldel med Combi 3000® Mini tappdel, med preging på tre sider 16,95 12,71 0,71

Bestill returmerker samtidig

Retur-, øko- og slakterimerker kjøper du fra merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg. Bestill returmerker for neste slaktesesong når du bestiller de vanlige sauemerkene dine, så unngår du ekstra portokostnader.

Digital kampanje

Også i år går kampanjen ut digitalt, på epost og SMS, og øremerkene bestilles på www.osid.no. Trenger du litt hjelp med bestilling, finner du en veiledningsfilm i bunn av artikkelen, og på osid.no. Du kan også kontakte OS IDs kundesenter på tlf. 62 49 77 00.

Du trenger ikke å ha mottatt tilbudet for å benytte deg av rabatten; kampanjen gjelder for alle Nortura-medlemmer fra 1. november.

Øremerket

I "Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe" står det at øremerke skal være forhåndspreget med blant annet: "Individnummer: 5 siffer der første siffer er fødselsårets siste siffer og de følgende siffer er dyrets individnummer".

Du bryter altså merkeforskriften dersom du bruker fjorårets merke på årets lam. Slik feilmerking fører også til feil avregning av slaktedyr og derfor økonomisk tap for deg som leverandør. Øremerket blir brukt som hjelpemiddel i forbindelse med kategorisering av slaktedyr. Klassifisøren får forslag på om dyret er lam, ung sau eller sau ut fra øremerket. Sørg derfor for å bestille så mange øremerker at du har en liten buffer. Skulle det likevel bli for lite, får du fram til og med 30. juni samme rabatt ved tilleggsbestilling av sesongens lammemerke som hovedbestillingen.

Dyreholds-ID

Har du elektroniske merker fra før, kan du lese av dyreholds-ID på øremerka. OS ID kan også finne den når bestillinga registreres. Nye produsenter får tildelt og oppgitt sin dyreholds-ID hos Mattilsynet (tlf. 06040).

Kom i gang med øremerking

I samarbeid med Mattilsynet har OS ID laga en enkel og grunnleggende steg-for-steg-guide (PDF) til nye dyreeiere som forteller hva som kreves av registreringer og øremerking.

Her er reglene for øremerking av småfe (PDF) laga av OS ID.

Tilleggsmerking ved forflytning

Hver gang småfe overføres til et nytt dyrehold i Norge, skal det merkes med et hvitt øremerke (tilleggsmerke) senest syv dager etter ankomst. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke skal dette erstattes med nytt hvitt øremerke.