Er dyreholdet ditt registrert korrekt?

(22.01.18) Det er et krav i regelverket at alt husdyrhold av storfe, småfe og svin skal være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder uansett antall dyr på produksjonsenheten.

Det vil si at er du registrert med storfe som husdyrhold og anskaffer en gris, må også grisen meldes inn som dyrehold. Kravet gjelder også for hester som skal gå til slakt. Registrering av dyreholdet gjøres gjennom Altinn til Mattilsynets skjematjenester for Husdyrregisteret.
 
Formålet med registreringen er at Mattilsynet skal ha en oversikt over husdyrholdet, f.eks. ved beredskapssituasjoner der det er viktig å kunne lokalisere bestemte dyrearter for å hindre spredning av smittsomme dyresykdommer. 

Se mer informasjon i Endrede krav fra Mattilsynet til matkjedeinfo, her er viktig info du må kjenne til (gjeldende fra 1.1.2021)

Tilbake til Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura