Nye løsninger for innmelding av slaktedyr

(11.01.22) Min Side er tatt ned som konsekvens av datainnbruddet. Her er siste nytt om de nye løsningene for innmelding.

Bilde av Einar Risnes med et nettbrett, på fôrbrettet foran ei ku

Da dataangrepet ble oppdaget 21. desember ble alle datasystemer i Nortura stengt ned. Det ble også Nortura-bondens selvbetjeningsløsning Min Side. I løpet av romjula har det ikke vært mulig å melde inn dyr til slakt.  

Nye innmeldingsløsninger ble klar til bruk 3. januar. 

Innmelding gris

Skal du melde gris til slakt skjer dette via en helt ny og heldigital løsning, som er utviklet i rekordfart i løpet av romjula. Dette er første versjon av en ny innmeldingsløsning som også er tilpasset mobiltelefon.  

I løpet av det første døgnet den var i bruk ble hele 14 000 gris meldt inn via den nye løsningen. Leder for digitalisering i Nortura, Einar Risnes, håper at flest mulig tar den i bruk og gjør seg kjent med den.  

– For vi vet ikke om eller når Min Side kommer opp igjen, sier Risnes.  

Siden løsningen er ny, vil det skje stadige forbedringer og oppdateringer. Et daglig servicevindu mellom klokka 14.30 og 16.00 er derfor nødvendig. 

Innmelding storfe, småfe og livdyr 

Nortura har som mål at all innmelding av slakt, og bestilling og innmelding av livdyr, skal skje via den samme ny heldigitale innmeldinga. Så langt er det usikkert når dette kan være klart. 

Enn så lenge skal innmelding av storfe, småfe og livdyr skje manuelt via nettskjema.

– Dette er en midlertidig løsning til vi får heldigital innmelding også på de andre dyreslagene, sier leder Karin Marie Røhne, for tilførsel og rådgiving.  

Hun takker samtidig for at bøndene har vært omstillingsvillige og akseptert senere henting av dyr til slakt, men minner om at arbeidet ikke er over.  

Det er fortsatt mulig å melde inn på telefon til medlemssenteret, men av kapasitetshensyn oppfordrer Nortura til at flest mulig benytter selvbetjeningsløsningene som er tilgjengelige.