Skyhøye strømpriser presser opp slaktekostnadene

(02.09.22) Skyhøye priser på strøm pluss renteoppgang, har bidratt til at slaktekostnadene, og pakkekostnadene på egg har økt betydelig i sommer. Uten noen form for strømstøtte til næringslivet er derfor Nortura nødt til å justere opp slaktetrekket i nettonoteringen fra førstkommende mandag.

Se tabellen under hvordan dette slår ut på de ulike produksjonene.

Slaktekostnadene, og pakkerikostnadene på egg, skal dekkes av det enkelte dyreslaget og ligger inne som et trekk i oppgjøret ditt. Normalt justerer vi dette trekket to ganger i året. 1. januar og 1. juli.

Det er de formidable kostnadsøkningene de siste par månedene, spesielt på strøm, som er årsaken til at vi allerede nå nødt til å øke slaktetrekket noe på alle produksjoner.      

– Denne ekstrakostnaden som nå belastes bonden skulle vi veldig gjerne vært foruten. Men så lenge det fortsatt ikke er tegn til noen strømstøtteordning for næringslivet har dessverre Nortura ikke noe annet valg, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Hun er imidlertid like tydelig på at hvis myndighetene kommer med en støtteordning i løpet av høsten så skal Nortura redusere trekket igjen. 

Det er viktig å understreke at disse økningene kun er knyttet til selve slaktingen. Kostnadsøkningene i resten av verdikjeden vil vi i all hovedsak ta ut i markedet hvis det ikke kommer på plass en strømstøtte.

Prisendringene på de ulike dyreslagene

Prisendringer fra 05.09.2022        Endret til
Storfe  Alle  Ned kr.  0,29  
Kalv  Alle  Ned kr.  0,64  
Sau og ung sau  Alle  Ned kr.  0,48* 0,29*
Lam  Alle  Ned kr.  0,55* 0,29*
Vær  Alle  Ned kr.  0,48 0,29 
Gris  Alle  Ned kr.  0,32  
Purke skåldet  Alle  Ned kr.  0,36  
Purke flådd  Alle  Ned kr.  0,52  
Råne skåldet  Alle  Ned kr.  0,33  
Råne flådd  Alle  Ned kr.  0,51  
Geit  Alle  Ned kr.  0,16  
Kje  Alle  Ned kr.  1,80  
Egg  Alle  Ned kr.  0,07  
Kylling   Ned kr. 0,28  
Kalkun   Ned kr. 0,31  

*For sau, ungsau og lam er satsene kun slaktekostnader som for de andre produksjoner, redusert grunntilskudd og engrospris fra 5. september kommer i tillegg.

*Nortura justerer ned slaktetrekket på småfe