Vinnere Husdyrtreff Voksenagronom 2022

(30.06.22) Årets vinnere i Husdyrtreff Voksenagronom ble en saueinteressert trio fra Tana Videregående skole, Ann Irene Rushfeldt, Inger-Lise Seipajærvi og Stine Karisari. Vi gratulerer!

Vinnere Husdyrtreff Voksenagronom 2022

Fra venstre: Ann Irene Rushfeldt, Inger-Lise Seipajærvi og Stine Karisari

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med alle som utdanner seg innen landbruk. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Mange landbruksskoler har også tilbud om voksenagronomutdanning for den som overtar gård i voksen alder. Andre har kanskje jobbet i landbruket i mange år og ønsker å ta en formell utdanning.

De ivrigste voksenagronomene blir med på Husdyrtreff. Vi kårer den beste voksenagronom-gruppa uansett dyreslag. Denne gangen var en saueinteressert trio fra Tana Videregående skole som gikk av med seieren blant voksenagronomene.

Vi gratulerer Ann Irene Rushfeldt, Inger-Lise Seipajærvi og Stine Karisari med seieren i Husdyrtreff Voksenagronom 2022.