Nortura slakter fremdeles dielam

(Sist endret 25.04.19) Selv om Nortura avvikler Sommerlam-varestrømmen på grunn av redusert etterspørsel, så slakter vi fremdeles dielam for den som ønsker å slakte overskuddslammene tidlig. Vi har en del kunder med ferskvaredisk, og storkjøkkenkunder som fortsatt kjøper et mindre volum dielam av oss. Slaktinga av disse vil foregå fortløpende.

Av: Finn Avdem, fagsjef småfe

Hva slags oppgjør vil produsenten få for dielamma i år? De blir avregna som vanlige lam.

Her er et eksempel på hvordan økonomien blir ved å levere dielam over 13 kg til Nortura i mai/juni. Det er viktig at lammet blir over 13 kg slaktevekt, slik at du får utbetalt grunntilskuddet på kr 4,80.

Eksemplet er for en sauebonde i distriktstilskudds-sone 2, i lammering som leverer dielam i en pulje på 15-29 lam og som leverer minimum 5000 kg sau/lam til Nortura i løpet av et år.

Økonomi med produksjon av dielam 2019

Fødselsdato

16.4.19

 

 

Fødselsvekt. Kg

5

 

 

Alder slakting dagar

50

Vekt slakting, kg

27,5

Tilvekst g/dag

450

Slaktevekt, kg

13,8

Kg mjølkeerstatning pr dag

0,45

Slaktedato

5.6.2019

kraftfôr, kg pr dag

0,2

 

 

Slakteprosent

50 %

 

 

 
   

Pris pr kg kl R inkl grunntilskot

 

Slaktevekt, kg

13,8

kr 44,20

kr 607,20

Puljetillegg

 

 

kr 10,-

Kvantumstillegg

 

kr 1,70

kr 23,40

Lammeringstillegg

 

 

kr 10,-

Ull

 

 

kr 0,-

RFID godtgjering

 

 

kr 12,-

Tilskot lammeslakt

 

 

kr 450,-

Distriktstilskot

 

kr 5,25

kr 72,-

 

 

Inntekter

kr 1 185,-

 

 

 

Pris pr kg

 

Mjølkeerstatning, kg

22,5

kr 32,50

kr 731,-

Kraftfôr (lammekraftfôr storsekk)

10

kr 4,20

kr 42,-

Vaksine (20 lam )

 

 

kr 41,-

Strø

 

 

kr 30,-

 

 

Kostnader

kr 844,-

Til mjølkeutstyr, arbeid og  gróvfôr

 

 

kr 341,-