Siste prisendring og prisprognose småfe

Avregningspriser:

(01.02.19) Fra mandag 4. februar økes avregningsprisen for lam med kr 1,00 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med varslet prisløype. Samtidig økes grunntilskuddet med kr 1,00 per kg, så samlet økning i utbetalingspris blir kr 2,00 per kg.

Se pris- og grunntilskuddsendring på sau, lam og vêr vinter og vår 2019.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 14. januar økes engrosprisen for lam med kr 1,00 per kg, det er i tillegg kostnadsøkninger for alle dyreslag. Avregningsprisen for lam økes dermed med kr 0,82 per kg, for ungsau, sau og vær reduseres avregningsprisen med kr 0,15 per kg. For geit reduseres avregningsprisen med kr 0,18 per kg (unntak klasse P og P-) og kje med kr 0,60 per kg (unntak klasse P).
  • Avregningsprisen for lam øker med kr 1,25 per kg, og ungsau, sau og vær med kr 0,75 per kg fra 31. desember, endringen skyldes endring i kostnader og innmatverdier, økt engrospris og redusert omsetningsavgift. Det er også små endringer på geit og kje, henviser til prislisten for detaljer. Kvalitetstilskudd lam er endret fra kr. 500,- til kr. 450,-
  • Fra mandag 3. desember reduseres avregningsprisen for sau og ung sau med kr 2,00 per kg, grunnet økt omsetningsavgift.

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe