Siste prisendring og prisprognose småfe

Avregningspriser:

(28.06.19) Avregningsprisen på lam øker med kr 0,35 per kg, ung sau og sau med kr 1,64 per kg fra mandag 1. juli. Endringen skyldes økt engrospris, endring i innmatverdier og slaktekostnader. Det er også endringer på vær, geit og kje – henvises til prislisten for detaljene.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 22. april økes avregningsprisen for lam med kr 4,00 per kg grunnet økt engrospris.
  • Fra mandag 25. februar økes avregningsprisen for lam med kr 1,00 per kg. Endringer skyldes økt engrospris. I tillegg innføres grunntilskudd på vær med kr. 5,00 per kg.
  • Fra mandag 4. februar økes avregningsprisen for lam med kr 1,00 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med varslet prisløype. Samtidig økes grunntilskuddet med kr 1,00 per kg, så samlet økning i utbetalingspris blir kr 2,00 per kg.
  • Fra mandag 14. januar økes engrosprisen for lam med kr 1,00 per kg, det er i tillegg kostnadsøkninger for alle dyreslag. Avregningsprisen for lam økes dermed med kr 0,82 per kg, for ungsau, sau og vær reduseres avregningsprisen med kr 0,15 per kg. For geit reduseres avregningsprisen med kr 0,18 per kg (unntak klasse P og P-) og kje med kr 0,60 per kg (unntak klasse P).

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe