Siste prisendring og prisprognose småfe

Avregningspriser:

(19.08.22) Avregningsprisen for lam går ned med kr. 0,50 pr kg fra mandag 22. august grunnet redusert engrospris. Dette er i henhold til prisløype for sesongen.

Videreprisutvikling i lammesesonginfo

Tidligere endringer:

  • Fra 1. august økes avregningsprisen for lam med kr. 4,60 pr kg, grunnet økt engrospris, redusert omsetningsavgift og innføring av sesongtillegg. Sesongtillegget for lam er på kr. 2,00 pr kg tom uke 36. Det innføres også effektivitetstillegg for sau med kr. 3,00 pr kg i ukene 31-35. I uke 31-44 gis det også et Gourmetlamtillegg på kr. 3,00 pr kg for lam etter visse kriterier, se Lammesesongen 2022 for info.
  • Avregningsprisen for lam økes med kr 0,20 pr kg, sau og ungsau økes med kr 1,11 pr kg fra mandag 4. juli. Mindre endringer på vær, geit og kje. Endringen skyldes økt engrospris, økt forskningsavgift, økte frakt- og slaktekostnader og redusert innmatverdi.
  • Avregningsprisen for lam økes med kr. 4,00 pr kg fra mandag 30. mai, grunnet økt engrospris. Dette er ihht prisløype for 1. halvår. 

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe

NB: Ved søndagsslakting i høst er det priser og vilkår påfølgende uke, fra mandag, som gjelder.