Siste prisendring og prisprognose småfe

Avregningspriser:

(14.10.22) Prisen til bonde på sau og ungsau går opp med kr. 4,00 pr kg fra mandag 17. oktober grunnet innføring av effektivitetstillegg og økt grunntilskudd. Effektivitetstillegget som utgjør kr. 3,00 pr kg vil stå i 4 uker, tom uke 45. Grunntilskuddet for vær settes til kr. 0 fra denne uken.

Tidligere endringer:

 • Avregningsprisen for sau/ungsau går opp med kr. 3,00 pr kg fra mandag 10. oktober, grunnet økt engrospris. Prisen økes videre påfølgende mandag den 17. oktober grunnet innføring av effektivitetstillegg og økt grunntilskudd. Samlet prisøkning for sau/ungsau er på kr. 7,00 pr kg fra uke 40 til uke 42. Grunntilskudd for vær settes til kr. null fra 17. oktober. 
 • Perioden med sesongtillegg for lam er over, dermed reduseres prisen for lam med kr. 0,50 pr kg fra mandag 3. oktober. Dette er i henhold til prisløypa. 
 • Fra mandag 26. september reduseres sesongtillegget for lam (kr. 0,50) og grunntilskuddet (kr. 0,50), det gir en nedgang i pris til bonde på kr. 1,00 pr kg. Nedgang i engrospris som var annonsert gjennomføres ikke, dette for å oppnå gjennomsnittlig PGE i 2. halvår.
 • Avregningsprisen for lam går ned med kr. 0,70 pr kg fra mandag 19. september grunnet redusert engrospris, samtidig går sesongtillegget ned med kr. 0,50 pr kg. Dette er i henhold til prisløype. For å oppnå et prisuttak i 2. halvår 2022 mest mulig i samsvar med PGE, blir det ingen endring for lam fra 26. september (uke 39). I den opprinnelige prisløypa var det en nedgang på kr 0,50 per kg. 
 • Avregningsprisen for lam går ned med kr. 1,54 pr kg fra mandag 12. september som følge av redusert engrospris og økt omsetningsavgift, dette er kr. 0,26 mindre enn opprinnelig meldt grunnet korrigering av slaktetrekk fra 55 øre til 29 øre. Samtidig reduseres sesongtillegget med kr. 0,50 pr kg, ihht prisløypen. For sau, ungsau og vær økes avregningsprisen med kr. 0,19 pr kg grunnet korrigering av slaktetrekket. 
 • Avregningsprisen på lam reduseres med kr. 1,85 pr kg og sau/ungsau kr. 3,48 pr kg fra mandag 5. september grunnet redusert engrospris og økte slaktekostnader. Samtidig er grunntilskuddet redusert kr. 0,50 pr kg for lam og kr. 1,00 pr kg for ungsau/sau, og perioden med effektivitetstillegg for sau/ungsau er over, effektivitetstillegget innføres igjen ukene 42-45.
 • Avregningsprisen for lam går ned med kr. 1,00 pr kg fra mandag 29. august grunnet nedgang i engrospris, dette er i henhold til prisløype. Det er nå siste uke med høyere pris for sau i forkant av sesongen.
 • Avregningsprisen for lam går ned med kr. 0,50 pr kg fra mandag 22. august grunnet redusert engrospris. Dette er i henhold til prisløype for sesongen.
 • Fra 1. august økes avregningsprisen for lam med kr. 4,60 pr kg, grunnet økt engrospris, redusert omsetningsavgift og innføring av sesongtillegg. Sesongtillegget for lam er på kr. 2,00 pr kg tom uke 36. Det innføres også effektivitetstillegg for sau med kr. 3,00 pr kg i ukene 31-35. I uke 31-44 gis det også et Gourmetlamtillegg på kr. 3,00 pr kg for lam etter visse kriterier, se Lammesesongen 2022 for info.
 • Avregningsprisen for lam økes med kr 0,20 pr kg, sau og ungsau økes med kr 1,11 pr kg fra mandag 4. juli. Mindre endringer på vær, geit og kje. Endringen skyldes økt engrospris, økt forskningsavgift, økte frakt- og slaktekostnader og redusert innmatverdi.
 • Avregningsprisen for lam økes med kr. 4,00 pr kg fra mandag 30. mai, grunnet økt engrospris. Dette er ihht prisløype for 1. halvår. 

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe

NB: Ved søndagsslakting i høst er det priser og vilkår påfølgende uke, fra mandag, som gjelder.