Siste prisendring og prisprognose småfe

Avregningspriser:

(31.12.21) Avregningsprisen på lam og sau økes fra mandag 3. januar grunnet økt engrospris og redusert omsetningsavgift. Se prislisten for detaljer.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen på geit og kje økes fra mandag 20. desember med kr 3,08 per kg for alle klasser f.o.m O- og oppover. For geit og kje i lavere klasser, og for vær økes prisen med henholdsvis 8 øre og 5 øre per kg.
  • Grunntilskuddet for sau og ungsau økes med kr. 2,- per kg, og det innføres effektivitetstillegg på kr. 3,- per kg fra mandag 18. oktober. Samlet gir det en prisøkning for sau og ungsau på kr. 5,- per kg. Effektivitetstillegget står ut uke 45. Fra 18. oktober fjernes grunntilskuddet for vær.

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe

NB: Ved søndagsslakting i høst er det priser og vilkår påfølgende uke, fra mandag, som gjelder.