Lågare slaktevekter, men likevel bra slaktekvalitet

(17.11.21) Da er vekene 43 og 44 (25. oktober - 7. november) kome inn i slaktestatistikken. I desse vekene vart det slakta 69 000 Nortura-lam med medel slaktevekt på 17,1 kg, medel klasse R/R- (7,5) og medel feittgruppe 2+/2 (5,6).

Sau med lam på skogsbeite. Foto: Linn Hege Engen, Nortura

Av: Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura

85,2 % av lamma hadde Stjernelam-kvalitet. Slaktekvaliteten held seg altså bra oppe sjølv om det går nedover med slaktevekta. Mange fylke har framleis over 90 % Stjernelam med Agder, Innlandet og Rogaland i tet, som alle har over 93 % Stjernelam.

Det blir framleis slakta bra med lam i Nortura. I førre veke, veke 45, vart det slakta i underkant av 20 000 lam og i denne veka litt under 10 000 lam. Det er god etterspørsel både frå industrikundane og Nortura. Det blir difor ikkje frose inn mange lam på reguleringslager. Ved utgangen av veke 44 var reguleringslageret på 662 tonn, tusen tonn mindre enn på same tid i fjor.

Statistikk

Graf slaktestatistikk lam i Nortura

Oversikt veke 26 - 44, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 42, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 40, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 39, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 38, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 37, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 36, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 35, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 34, pdf. 413 kb

Statistikk frå Animalia (ekstern lenke)

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)