Hvordan behandle løse hunder i beiteområde

(22.06.21) Her er noen råd om hva du bør gjøre om sauene dine blir utsatt for løshundangrep. Rådene er utarbeidet i samarbeid med politiet. Her er også noen gode råd om hva du skal gjøre selv dersom du er hundeier.

Saueflokk på fjellbeite

Av: Eirik Kolbjørnshus, Team småfe Nortura

  1. Ved observasjon av en løs hund. Ta en videosnutt av eier og hund. Gi deretter beskjed om å sette hunden i bånd samt spør etter hundeeiers navn eller skaff dere denne informasjonen (bilnr, hytteadresse etc). Send denne informasjonen til Politiets miljøkontakt i distriktet ditt.
  2. Om eier ikke vil sette hunden i bånd eller på annen måte motsetter seg deres råd. Anmeld forholdet.
  3. Ser dere en løs hund som ikke er i nærheten av eier. Ta hunden i forvaring og lever den til kennel. Meld også fra til Politiet 02800.
  4. Har en hund gjort skade. Anmeld forholdet. Er eier eller hund kjent, oppgi dette, dermed får en hund og hundeeier inn i et register. Er hund og hundeeier ukjent og det er en sannsynlig hundeskade anmelder en også saken. Politiet nås på 02800.
  5. Vi i beitenæringen holder våre hunder i bånd når de ikke er i arbeid. Når de er i arbeid, anbefales det å merke de med dekken.

Bakgrunn for anbefalingene:

Disse anbefalingene er med bakgrunn i at beitenæringen de senere årene ser flere problemer med løse hunder på sommerstid. Ved å følge disse anbefalingene får Politiet en statistikk på problemet. Når Politiet får mange saker på ett bestemt problem, setter de inn forebyggende ressurser.

Rådene over er i samsvar med hundeloven som du finner her

En slipper ikke unna koronaproblematikk i denne saken heller. Året 2020 ble det satt rekord i registrering av nye hunder i Norge. I tillegg kan en regne med at det blir en god del Norgesferie denne sommeren også, derfor er det viktig å jobbe med rutiner for løse hunder.

Forklaring til punktene over:

Punkt 1

Ved å praktisere dette får en synliggjort bestemte steder i beiteområdet det er løse hunder. Ved gjentatte observasjoner er det lettere for Politiet å sette inn ressurser der problemene er.

Punkt 2

Hund uten eier som er løs i båndtvangtiden (1 april-20 august) bør tas i forvaring. Ser dere eier tar dere kontakt med han. Er eier ikke til stede, varsle Politi og sett hunden på kennel. Juridisk skal en ikke grue seg for dette.

Punkt 3

Har en hund gjort skade - Anmeld forholdet. 

  • Ved å anmelde forholdet er en sikret den økonomiske kompensasjonen en mener å ha krav på. Ta gjerne kontakt med ditt Nortura for å få en takst av skaden. Staten kan sørge for innkrevingen.
  • Hunden og hundeholderen kommer i ett register slik at det blir vanskeligere å ha hunden løs flere ganger. Politiet vil få oversikt over hvor stort dette problemet er slik at de kan ta seg av useriøse hundeeiere.
  • En vil få spørsmål om en ønsker hunden avlivet. Det er ikke nødvendig å kreve hunden (skadevolderen) avlivet.

Punkt 4

Når hunder som tilhører beitenæringen er på jobb, dvs tilsyn, sanking er det en fordel om vi merker hundene våre med vester. Vi i næringen har fritak fra båndtvangen, men bare når hundene er i jobb. Ellers bruker vi bånd i båndtvangtiden som alle andre, for å være gode eksempel.

Relatert informasjon (ekstern)