Innmarksbeite til sau

(31.01.17) Godt beite er det rimelegaste og beste grovfôret ein kan gje sauen. I tillegg får dyra mosjon og høve til naturleg åtferd. Beitande storfe og sau er også viktig for kulturlandskapet og god reklame for norsk husdyrhald.

Vi håpar dette temaheftet har gjeve deg idear til betre beitedrift slik at enda større del av fôret til dei grovfôretande husdyra våre kan haustast i form av beite.

Temahefte: Innmarksbeite til sau, pdf. 9 598 kb

For å vise PDF-filen trenger du Adobe Reader. Hvis du ikke har dette programmet installert, kan det lastes ned her:


 

Relatert informasjon (ekstern)