Lammeringer i Nortura

(Oppdatert 05.07.23) Oppslutningen om lammeringene øker stadig i Nortura. Over 80 % av alle sau/lam som Nortura slakta i 2022 kom fra en sauebonde som er organisert i en lammering.

Team SmåfeI Nortura sine leveringsvilkår (fra 2020) gis et eget tillegg på kr. 15,- per lam, ung sau, sau og vær som kommer fra besetninger organisert i lammering.

Lammering

En lammering er en gruppe sauebønder som samarbeider om innmelding og levering av slaktedyr til Nortura. De må bo i et område der det er naturlig med felles leveranser av slaktedyr. I samarbeid med Nortura velger ringens medlemmer ut en leder, ringlederen koordinerer innmelding og levering av dyr på vegne av hele lammeringen. Nortura betaler ringlederen en godtgjørelse pr dyr for denne jobben.

Målet er at dette samarbeidet skal gi både økonomiske og faglige fordeler for både bonden og Nortura.

Lammeringmedlemmenes fordeler:

  • Muligheter for mer samlasting og dermed større puljetillegg, bortfall av stoppavgift og rett til lammeringtillegg.
  • Mulighet for hyppigere levering av små kvantum uten å tape puljetillegg, noe som bidrar til bedre slaktekvalitet og bedre pris.
  • Utvikling ved utvidet samarbeid og faglig aktivitet i ringen.

Norturas fordeler:

  • Reduserte transportkostnader og transporttider på grunn av koordinert innmelding, samlasting og flere fulle lass.
  • Enklere dialog med tanke på leveringstid og avtaleproduksjon, og dermed bedre markedsbetjening og oppfølging av medlemmene.

Ønsker du å vite mer om lammeringer og muligheten for oppstart av en lammering i ditt område?

Ta kontakt med din rådgiver i Team småfe, eller medlemssenteret.

Sau på beite ved bre