Ragnhild og Finn Engans patent for å ta vare på rundballeplasten

(30.11.20) Rundballeplast er jo i vinden om dagen. Kanskje i ordets rette forstand, om en ikke tar vare på den på en god måte. Her er en enkel og rimelig metode som Ragnhild og Finn Engan fra Innhavet i Hamarøy kommune i Nordland, bruker.

Av: Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura

Patenten består av 3 plater som er hengsla sammen til ei kasse. Den står i et egna hjørne slik at den 4. veggen, bakveggen, er en del av fjøsveggen. Under har vi to paller som er tilpassa størrelsen på kassa. Kassa står i fôrsentralen hvor en tar av plasten av rundballene. Over kassa henger et betonglodd i ei elektrisk talje.

Før en begynner å fylle kassa med rundballeplast, så legger en i to snører, ei snor på hver kant, som skal brukes til å binde sammen den sammenpressa rundballeplasten. Det blir som en julepakke.

På bakveggen står en skrue som vi henger snøre i. På midten og på alle sidene av pallen, er det bøyde spiker som en hekter snøre i slik at det ligger fast og er stramt.

Ragnhild og Finn Engans patent for å ta vare på rundballeplasten - bilde 2

Hver gang vi har hatt i plast, senker en betongloddet ned på rundballeplasten og presser den sammen. Etter at plasten er sammenpressa og kassa er full, knytter en sammen snørene, og hengsler fra hverandre veggene i kassa og tipper pakken ut på en palle.

Ragnhild og Finn Engans patent for å ta vare på rundballeplasten - bilde 3

Så kjøreres den sammenpressa plasthaugen til et egnet sted for lagring. Plasten er klar til å leveres til gjenvinning.