Fagbibliotek for småfe - Økonomi

  • Arealdisponering på sauebruket

    (28.08.07) På et sauebruk må enga kunne brukes til beiting i tillegg til det å skaffe vinterfor. Tilgangen på vår- og høstbeite av god kvalitet er minst like viktig som å produsere vinterfor av svært god kvalitet.

  • For liten fokus på økonomi i sauehaldet

    (28.08.07) Spør eg deg om kor tunge lam du sanka i fjor, tal fødde lam eller klassifiseringa, er det gode sjansar for at du svarar på ståande fot. Interesse for sauen, samt dei systema som er bygd opp i form av sauekontroll og ROS gjer at desse tala er langt framme i medvetet til ein interessert sauehaldar.

  • Korleis redusere feitt-trekket på lam?

    (21.07.07) Overfeite lam er ikkje kvalitetslam. Lam som har vore kvalitetslam, er ikkje det lengre når dei kjem til slakting. Forbrukarane vil ikkje ha overfeite lam og sauebøndene tapar på å ha dyra til dei kjem opp i feitgruppe 3 og oppover.