Arkiv for nyheter og artikler på småfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Fleire lam til Nortura og rekordkvalitet

  (19.12.14, endret 26.01.15) Nortura har slakta vel 11 000 fleire lam enn vi gjorde i sesongen 2013. Auken er spesielt stor i Nord-Noreg, men også Austlandet har ei fin utvikling.

 • Transport av småfe til slakt

  (03.09.14) I områder der slaktedyr blir transportert over lengre strekninger oppfordres det til bruk av samleplasser for å hindre at opplasting- og transporttid ikke overstiger 8 timer.

 • Nortura klyppeteam er på veien

  (05.03.14) I 2013 opprettet Nortura Øst et nettverk av saueklyppere som jobber for seg selv, men bærer Nortura-logoen med stolthet. Initiativtaker var Eirik Kolbjørhus, småferådgjevar i Valdres og klyppar. Ved at Nortura Øst har dette nettverket, kan vi hjelpe saueprodusenter som har problem med å skaffe klyppere. Teamet jobber foreløpig bare på østlandet.

 • Småfesmak - økt verdi og avsetning på lam og sau

  (10.01.14) "Småfesmak" er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt hvor Nortura er prosjekteier og Animalia er prosjektleder. Hovedmålet er økt verdi og avsetning av lam og sau gjennom økt dyrevelferd og forbedret kvalitet på kjøttråstoff og produkter.

 • Korleis spare grovfôr?

  (20.06.13) På grunn av overvintringskader på enga spesielt på Vestlandet, kan mange sauebønder oppleve å få ei grovfôravling langt under normalen dette året. Mykje kan bli retta opp dersom vi får ein fin sommar og haust.

 • Nedsatt følsomhet for parasittmidler hos småfe

  (22.06.11) Mattilsynets prosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane føyer seg inn i andre forsøk som viser at også vi i Norge må være på vakt når det gjelder resistens eller nedsatt følsomhet for parasittmidler. Resistens er påvist i Sverige og Danmark, og saueland som Storbritannia har store utfordringer på området.