Arkiv for nyheter og artikler på småfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Norske Ullvarefabrikker vil ha norsk lammeull

  (05.07.17) Fra og med høsten 2016 ble det gjort spesialsorteringer av lammeull i full skala på alle Nortura og Norilias ullstasjoner i slaktesesongen. Bakgrunnen var at norske kunder, med Rauma Ullvarefabrikk i spissen, ønsket å bruke mer norsk lammeull.

 • Rekorddeltakelse på Lam 2017

  (06.02.17) Den 7. lammekongressen ble arrangert helga 4.-5. februar 2017 på Clarion Hotel Air i Stavanger, hele 560 deltakere er rekord for kongressen som arrangeres hvert 3. år av Nortura og Norsk Sau og Geit.

 • Innmarksbeite til sau

  (31.01.17) Godt beite er det rimelegaste og beste grovfôret ein kan gje sauen. I tillegg får dyra mosjon og høve til naturleg åtferd. Beitande storfe og sau er også viktig for kulturlandskapet og god reklame for norsk husdyrhald.

 • Troms på Stjernelam-toppen i sesongen 2016

  (04.01.17) Da er 2016 historie og vi kan gjera opp status for Lammesesongen 2016. Fasiten på lammesesongen vart ein auke på nesten 24 000 lam, men vektnedgangen på 0,7 kg er faktisk såpass stor at vi har slakta færre kg lam i 2016-sesongen enn året før. Vi har hatt tilførselsauke i alle fylke utanom Nordland og Troms.

 • MRSA: felles anbefalinger for testing av personer som skal inn i svine- og drøvtyggerbesetninger

  (Sist endret 02.01.17) Folk den viktigste smittekilden til MRSA i norske husdyrbesetninger. MRSA har en betydelig større utbredelse blant folk enn blant norske husdyr. Personer som er bærere av MRSA og som har tett kontakt med husdyr kan overføre denne smitten til dyra. Dette gjelder både i svine-, storfe- og småfebesetninger. Et avgjørende tiltak for å hindre MRSA-smitte er derfor å teste personer som kan ha økt risiko for å være MRSA-bærere.

 • Samanhengen mellom slaktekostnad og avrekningspris på lam

  (05.09.16) Avrekningsprisen for eit lam blir bestemt av m.a. kva det kostar å slakte lammet. I praksis kostar det omtrent det same å slakte eit lite og eit stort lam. Slaktekostnaden per kg går difor ned når eit lam blir tyngre fordi det blir fleire kg å fordele same kostnaden på.

 • Utforming av sankegjerde

  (08.07.16) Fleire vel å ha felles sanking av sau etter beitesesongen er ferdig. For å enkelt skilje dyra etter sanking bør ein ha eit godt utforma sankegjerde. Det kan vere fleire hundre dyr som er drive over lengre avstand, og når dyra skal sorterast etter dei er komne til samlegjerdet, bør dette skje utan unødige påkjenningar for både sau og bonde.

 • Unngå hygienetrekk på sluttfôringslamma

  (08.07.16) Andelen sau og lam som får trekk på grunn av at det ikkje er mogleg å klyppe dei reine på slakteriet, har auka frå 0,6 % i 2014 til 1,2 % i 2015 i Nortura. Dette er ein negativ trend som vi må snu!

 • Vest-Agder på Stjernelam-toppen igjen

  (11.01.16) Året 2015 er historie, og vi kan ta ei endeleg oppsummering av lammesesongen 2015. Den har vore positiv for Nortura på mange vis. I vekene 28 - 52 (6. juli - 31. desember) slakta Nortura 664 500 lam. Dette er heile 38 200 fleire lam enn i dei same vekene i 2014 eller ein auke på 6,1 %. Bakgrunnen for tilførselsauken er at Nortura-sauebøndene leverer fleire lam.