Arkiv for nyheter og artikler på småfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Norske Ullvarefabrikker vil ha norsk lammeull

  (05.07.17) Fra og med høsten 2016 ble det gjort spesialsorteringer av lammeull i full skala på alle Nortura og Norilias ullstasjoner i slaktesesongen. Bakgrunnen var at norske kunder, med Rauma Ullvarefabrikk i spissen, ønsket å bruke mer norsk lammeull.

 • Prisløype sau 2. halvår 2017

  (30.06.17) Prisløypa viser gjennomførte engrosprisendringer på sau fra påske og fram til nå, samt planlagte prisendringer i 2. halvår.

 • Rekorddeltakelse på Lam 2017

  (06.02.17) Den 7. lammekongressen ble arrangert helga 4.-5. februar 2017 på Clarion Hotel Air i Stavanger, hele 560 deltakere er rekord for kongressen som arrangeres hvert 3. år av Nortura og Norsk Sau og Geit.

 • Innmarksbeite til sau

  (31.01.17) Godt beite er det rimelegaste og beste grovfôret ein kan gje sauen. I tillegg får dyra mosjon og høve til naturleg åtferd. Beitande storfe og sau er også viktig for kulturlandskapet og god reklame for norsk husdyrhald.

 • Troms på Stjernelam-toppen i sesongen 2016

  (04.01.17) Da er 2016 historie og vi kan gjera opp status for Lammesesongen 2016. Fasiten på lammesesongen vart ein auke på nesten 24 000 lam, men vektnedgangen på 0,7 kg er faktisk såpass stor at vi har slakta færre kg lam i 2016-sesongen enn året før. Vi har hatt tilførselsauke i alle fylke utanom Nordland og Troms.

 • MRSA: felles anbefalinger for testing av personer som skal inn i svine- og drøvtyggerbesetninger

  (Sist endret 02.01.17) Folk den viktigste smittekilden til MRSA i norske husdyrbesetninger. MRSA har en betydelig større utbredelse blant folk enn blant norske husdyr. Personer som er bærere av MRSA og som har tett kontakt med husdyr kan overføre denne smitten til dyra. Dette gjelder både i svine-, storfe- og småfebesetninger. Et avgjørende tiltak for å hindre MRSA-smitte er derfor å teste personer som kan ha økt risiko for å være MRSA-bærere.

 • Unngå hygienetrekk!

  (Sist endret 11.11.16) Skitne slaktedyr er også ei utfordring for slakteriene. Hele kjøttbransjen innførte derfor i 2006 et hygienetrekk på kr 120 for dyr som ikke kan klippes reine. Dette er et ergerlig trekk å få.

 • Tid for å ta ut grovfôrprøver til analyse

  (04.10.16) Grovfôret er det viktigaste fôret til sauen, difor er det så viktig å ha oversikt over kvaliteten på grovfôret du har hausta i sommar. Det får du dersom du tek ut grovfôrprøver til analyse.

 • Samanhengen mellom slaktekostnad og avrekningspris på lam

  (05.09.16) Avrekningsprisen for eit lam blir bestemt av m.a. kva det kostar å slakte lammet. I praksis kostar det omtrent det same å slakte eit lite og eit stort lam. Slaktekostnaden per kg går difor ned når eit lam blir tyngre fordi det blir fleire kg å fordele same kostnaden på.