Arkiv for nyheter og artikler på småfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Tips for å få lam i påsettlamma

  (15.10.15) I Team småfe hender det vi får spørsmål frå medlemmer som synes det er utfordrande å få lam i åringane. Her er ei liste med tiltak du kan prøve dersom du slit med dette problemet.

 • Team småfe sine råd ved samlasting av sau og lam

  (31.08.15) Samlasting av slaktedyr saman med gode Nortura-naboar blir meir og meir vanleg, spesielt i lammeringane. Dette har mange positive sider fordi dyr og transportør blir spara for mange stopp, transportida går ned, og bonden får betre betalt gjennom høgare puljetillegg, fråfall av stoppavgift, lammeringstillegg og betre slaktekvalitet på lamma.

 • Krav til produksjon av ullne skinn

  (Sist endret 10.08.15) Nortura har kundar som ynskjer å kjøpe ullne skinn for garving. Marknaden for andre ullne skinn enn pelssauskinn er vanskeleg. Difor blir det i år berre plukka ut slike skinn av andre raser etter direkte avtale med kunde.

 • Fotråte igjen påvist

  (20.01.09, oppdatert 07.08.15) Fotråte er igjen påvist i en besetning på Rennesøy. Besetningen har sanert for sjukdommen tidligere. Prosjekt Friske føtter ble avsluttet i 2014, og håndtering av ondartet fortråte er det nå Mattilsynet som har ansvar for.

 • Fleire lam til Nortura og rekordkvalitet

  (19.12.14, endret 26.01.15) Nortura har slakta vel 11 000 fleire lam enn vi gjorde i sesongen 2013. Auken er spesielt stor i Nord-Noreg, men også Austlandet har ei fin utvikling.

 • Transport av småfe til slakt

  (03.09.14) I områder der slaktedyr blir transportert over lengre strekninger oppfordres det til bruk av samleplasser for å hindre at opplasting- og transporttid ikke overstiger 8 timer.

 • Nortura klyppeteam er på veien

  (05.03.14) I 2013 opprettet Nortura Øst et nettverk av saueklyppere som jobber for seg selv, men bærer Nortura-logoen med stolthet. Initiativtaker var Eirik Kolbjørhus, småferådgjevar i Valdres og klyppar. Ved at Nortura Øst har dette nettverket, kan vi hjelpe saueprodusenter som har problem med å skaffe klyppere. Teamet jobber foreløpig bare på østlandet.

 • Småfesmak - økt verdi og avsetning på lam og sau

  (10.01.14) "Småfesmak" er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt hvor Nortura er prosjekteier og Animalia er prosjektleder. Hovedmålet er økt verdi og avsetning av lam og sau gjennom økt dyrevelferd og forbedret kvalitet på kjøttråstoff og produkter.