Animalias beste tips for bruk av Sauekontrollen i en travel høstsesong

(06.07.22) Se deg om på førstesida, den har kommet med nytt design i år. Den har nå snarveier til registreringer og rapporter som er aktuelle for sesongen, i tillegg til noen utvalgte tall for besetningen. Du får raskt oversikt over om det er avviste slakt, manglende vekter, dyr solgt til deg e.l. du bør ta stilling til under Varslinger. Ønsker du å legge til dine egne snarveier til rapporter du bruker mye, har du mulighet til det.

Foto: Linn Hege Engen, Nortura

Av: Mina Klaseie spesialrådgiver Sauekontrollen i Animalia

Vei høstvekter!

Vi anbefaler på det sterkeste at alle lam veies om høsten, så snart som mulig etter sanking. Dette blirdyrets høstvekt. Du kan gjerne registrere flere vekter utover høsten som såkalt annen vekt. Høstvekt brukes i en rekke rapporter som gir deg oversikt over søyenes produksjon og snitt for besetningen.

Få oversikt over hvilke dyr som mangler ved sanking

Dersom du har registrert sauene dine som «sluppet» i Sauekontrollen, vil du underveis i høstsesongen kunne få ut en rapport over dyr som ikke er sanket (Manglende sanking). Denne ligger under Varslinger på førstesida di.

Dyr blir automatisk sanket i Sauekontrollen dersom de får en vekt etter 1. august (gjelder både søyer og lam) eller de flyttes fra et beite angitt som utmark til et beite angitt som innmark eller binge i Beite/Binge.

Registrering av sanking kan også gjøres fra registrerings menyen.

3 rapporttips

Vil du ha en rask oversikt over de enkeltes søyer sin produksjon i år? Da anbefaler vi Vekt- og slakteresultatsøye. For å gruppere dyr, velge ut livlam (L), slaktelam(SL) og eventuelt kåringskandidater (KÅ) anbefaler vi Disponering lam. Husk at grupperingene (L, SL, KÅ) kan brukes som søkekriterie i mange rapporter.

Til sluttanbefaler vi deg å ta en titt på besetningsnivå. Hvordanvar høstvektene i år? Var det høyere lammetap ennnormalt? Hva med lammetallet? Dette gir rapporten Middeltall deg svaret på. Middeltall viser tall for siste fem år, noe som gir deg god oversikt over utviklingen i din besetning.

 

Bli med i sauekontrollen

En stor del av alle slaktelam i Nortura kommer fra en besetning som er med i  Sauekontrollen. Ønsker du også å bli med, så ta kontakt med din Norturarådgiver!

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)