Dyrevelferdsprogram for sau starter om et år

(09.02.23) Nå er dyrevelferdsprogrammet for sau under utarbeidelse. Planen er å starte opp mot slutten av 2023.

Illustrasjonsbilde, sau i skogen. Foto: Kari Mørkve Jordalen

Av: Siv Svendsen, Spesialveterinær, Animalia

For at næringen skal følge opp et kontinuerlig arbeid med dyrevelferd i alle produksjoner, er det utarbeidet dyrevelferdsprogrammer for de fleste dyrearter. Programmene skal bidra til å sikre at dyrevelferd er et felles konkurransefortrinn for husdyrnæringa i Norge.

Nå har turen kommet til et dyrevelferdsprogram for sau. I første omgang er alle som har over 30 vinterfôra sau ved telling 1. mars året før inkludert.

Ambisjonen er å få med alle som leverer slakt og søker om produksjonstilskudd for sau fra 2028.

To elementer

Dyrevelferdsprogrammet for sau (DVP sau) består av to elementer – kurs og veterinærbesøk. Kursdelen består av et obligatorisk nettkurs om atferd og velferd for sau. Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om sauens atferd og hvordan en kan oppnå god velferd i praksis gjennom året. Det vil gå inn på hva dyrevelferd er, sett både fra dyrenes og samfunnets side, og det vil inneholde nyttige tips for å forbedre velferden hos dyrene. Kurset er en god forberedelse til veterinærbesøket som er den andre delen av DVP sau.

Veterinærbesøket skal gjennomføres minst hver 18. måned. Dyreeier går inn i Velferdsportal sau og sender forespørsel til godkjent DVP-veterinær om at en ønsker et DVP-besøk gjennomført.

Lenke til Velferdsportal sau vil man finne i bl.a. Sauekontrollen så snart dyrevelferdsprogrammet er lansert.

Obligatorisk veiledningsbesøk

Under besøket går veterinær, sammen med dyreeier, gjennom driften og ser både på dyrebaserte indikatorer, ressursbaserte indikatorer og det blir stilt noen spørsmål. Dyrebaserte indikatorer er slike som vi ser på dyret – hold, klauvpleie, sjukdom osv.

Ressursbaserte indikatorer sier noe om ressursene dyrene har tilgjengelig, som liggeplass, eteplass og vanntilgang.

Er bonden med i Sauekontrollen eller har gode opptegnelser, så kan gjennomgangen bli mer målrettet mot de eventuelle utfordringene som finnes.

Dette er et veiledningsbesøk som er til hjelp for å forbedre dyrevelferden. Men er det alvorlige avvik på viktige punkter, blir det gitt en frist til å ordne opp i dette.

Når kurs og besøk er gjennomført og evt. avvik er lukket, er status i DVP sau godkjent.

Utvikler flere kurs

Det jobbes nå med innholdet i fjøsbesøket og kurset. I tillegg til kurs for sauebønder, skal det også lages et kurs for veterinærer (Modul 3 sau). Velferdsportal sau, som er den digitale plattformen for programmet, er også under utvikling.

Kurset som inngår i dyrevelferdsprogrammet for sau er en del av en kursserie, Sau 360, som er under utarbeidelse.

Disse kursene tar for seg alle delene av saueåret og blir utviklet som et digitalt tilbud med forskjellige elementer som webinarer, mikrokurs og andre virkemidler for å støtte læringen.

De andre kursene er frivillige og ikke en del av dyrevelferdsprogrammet for sau.

Artikkelen er hentet fra Animalia

 

Dyrevelferdsprogram for sau

Den norske kjøttbransjen har vedtatt å etablere et felles dyrevelferdsprogram for sau. Ifølge bransjeretningslinjen signert av Nortura og KLF er formålet å sikre en kontinuerlig forbedring og dokumentasjon av velferden hos norsk sau.

Dyrevelferdsprogrammet er fortsatt under arbeid, men det vil innledes med et obligatorisk kurs for produsenter som etter planen skal lanseres høsten 2023.

Se mer