Fôring av søye i lavdrektighet, med begrenset tilgang av grovfôr eller bruk av halm

(23.08.23) 2023 vil gå inn i historien som et vanskelig år for grovfôrhøsting, både på grunn av tørke, mye nedbør og flom. Her er noen råd om du må avgrense grovfôrtildelinga eller bruke halm som grovfôr i vinter.

I sauefjøset. Det er ikke alle år en kan fôre grovfôr etter appetitt

Det er ikke alle år en kan fôre grovfôr etter appetitt

Av: Ingrid Strømstad, Felleskjøpet Agri og Finn Avdem, Nortura

Fôring med redusert grovfôr opptak

Om søyene ikke får fri tilgang på grovfôr, må kraftfôrrasjonen økes for å unngå tap av hold. Den beste tida å spare grovfôr er i lavdrektighetsperioden. Dyra har imidlertid behov for et minimum av grovfôrfiber slik at vom og fordøyelse skal fungere. Vi anbefaler derfor minimum halv mengde grovfôr. (0,5-0,6 kg ts /dag).

Formel Sau Intensiv er et kraftfôr med høgt innhold av fiber og bør benyttes i situasjoner der grovfôrmengden blir redusert ned. Formel Lam Høst har også et høgt fiberinnhold og vil også kunne benyttes.

En fôrplan med middels høstet grovfôr* gitt i begrenset mengde, kan da se slik ut:

2,2 kg fôr / dyr/ dag = 0,66 kg TS + 0,6 kg Formel Sau Intensiv.

* Grovfôrets innhold: 30 % ts, 0,86 Fem / kg TS. Protein innhold 14,9 %, NDF 550 gram.

Dette dekker da behovet til ei søye i lavdrektighet med to foster og litt holdoppbygging.

Avgrenset tildeling av grovfôr krever nøye oppfølging i fjøset. Alle søyer må ha hver sin spiseplass for å unngå tapere. Fordel kraftfôret på to tildelinger pr. dag for å unngå sur vom. Husk alltid nok vann.

Fôring med halm

Ubehandlet halm har lav fordøyelighet. For å øke fordøyeligheten og gjøre halmen lagringsstabil, anbefaler vi å behandle halmen med NH3. Proteinnivået blir også bedre ved behandling av halmen. Ubehandlet halm kan også lettere mugne, da det er vanskelig å få lagringsstabil halm seint på høsten.

 Tabell1 fôrverdi halm og seint slått grassurfôr

Fôrmiddel

Energiverdi (Fem/kg TS)

Proteinverdi (PBV)

Halm ubehandelt

0,44

-52

Halm, NH3 behandlet

0,68

-21

Seint slått grassurfôr (eks.)

0,82

0

I år vil nok mye halm ha stort innslag av grønnmasse. Dette gir utfordringer med hensyn til NH3 behandling. Det er ikke anbefalt å fôre med NH3halm som har stort innslag av grønt. Dette kan gi forgiftning på dyra, og kan føre til død. Ved store mengder grønnmasse i halmen, er det derfor best om den blir tørket så mye som mulig, presset hardt, for deretter å pakkes med plast for best mulig lagring. Vær obs på mugg da det kan være utfordrende å unngå lufttilgang. Vi anbefaler derfor å tilsette Ensil Halm. 

Ensil Halm er et produkt for å forbedre den hygieniske kvaliteten i halm som har et for høyt vanninnhold til at den er lagringsstabil. Produktet er spesialdesignet for å gi best mulig effekt, og er satt sammen av ulike organiske syrer som har god dokumentert effekt på å knekke muggsopp og bakterier. Dosering er 3 liter pr ball (fastkammerpresse). Det kan ikke beregnes økt fôrverdi av halm tilsatt Ensil Halm slik vi kjenner fra tilsetting av NH3. Produktet er utelukkende for å redusere faren for mugg. Halm tilsatt Ensil Halm kan våt- eller tørrlutes med kaustisk soda i ettertid. Slik halm vil kunne ha grei fôrverdi og smak, men eksakt verdi er vanskelig å anslå. Her bør en benytte en grovfôranalyse for å få riktig svar.  

Sauen sorterer mye, og spesielt med bruk av halm må de få anledning til dette for å få best mulig opptak.

Når det fôres med halm, bør kraftfôret som benyttes gi tilstrekkelig dekning av protein og energi. Dette kraftfôret har ikke behov for å inneholde mye fiber, da halmen gir god dekning av dette. Formel Sau, Formel Linnea Sau og Formel Sau Ekstra vil kunne benyttes. Halm har som sagt veldig lavt PBV innhold, og derfor kan ekstra tilførsel med protein, som for eksempel Formel Protein 42 være en løsning. Appetittfôring med NH3 halm, ca 0,1-0,2 kg Formel Protein 42 sammen med ca 0,4 kg Formel Sau, så bør det bli både protein og energidekning.

Følg godt med på holdet til dyra.

Hjelpemiddel for å lage en plan for vinterfôringa

På Medlemsportalen til Nortura, under «småfe» og «beregningskalkulatorer» kan du laste ned regnearket Nortura sauefôring. Dette er et verktøy som passer godt til å beregne fôrplaner både med halm og med restriktiv grovfôrtildeling. Rådgiverne i Nortura hjelper deg gjerne med å sette opp fôrplanen dersom du ønsker det.

Sauekontrollen har også muligheter for fôrplanlegging, bygd på nesten samme regelverk som Nortura Sauefôring. Oppfordringa blir derfor:

  • Lag ei oversikt over lager av grovfôr, både innhold og mengde
  • Lag deg en plan for vinterfôringa, slik at du har kontroll

En bør i det lengste å unngå å redusere søyetallet. Dersom en gjør det, drar en med seg følgene av et dårlig grovfôrår også neste år.

Andre aktuelle artikler