Leveringsvilkår økologiske småfe

(Sist endret 02.01.20) For å kunne styre volum og priser på økologisk mer i tråd med det faktiske salget og prisuttaket i markedet har Nortura en avtaleordning på småfe.

På beite

Økologisk ungsau/sau 2020:

  • Uke 1-11 (1. januar - 15. mars) utbetales et pristillegg på kr 1 per kg
  • Uke 31-48 (27. juli - 29. november) utbetales et pristillegg på kr 1 per kg

Økologiske Stjernelam 2020:

  • Uke 1-11 (1. januar - 15. mars) utbetales et pristillegg på kr 3 per kg
  • Uke 31-45 (27. juli - 8. november) utbetales et pristillegg på kr 3 per kg

Økologisk kvalitetstilskudd på kr 40,- per lam kommer i tillegg på lam klasse O+ og bedre.

Kravene til Stjernelam:

  • Slaktevekt 15,1 kg og mer
  • Klasse O+ eller bedre
  • Fettgruppe 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3

Innmelding
Innmelding skjer på spesialavtale på Min side. Om du ringer medlemssenteret så husk å gi beskjed at det er økologiske dyr slik at avtaletype Økologisk blir lagt inn, hvis ikke avregnes disse som ordinære slaktedyr.

Hvis du skal ha hele eller deler av dyret i retur eller nisje, er det ikke mulig å få tillegg for andre avtaletyper for dette slaktedyret.

Merking
Økologiske småfe skal være merket med Debio-merker. Småfe uten Debio-merker avregnes som vanlige slaktedyr etter gjeldende priser. Debio-merker bestilles hos OS ID.

Avtale
Det er en forutsetning for å få økotilleggene for småfe at det er tegnet avtale med Nortura. Økologiske sau- og lam som leveres uten avtale avregnes uten tilleggspris.

Avtaleskjema fylles ut og sendes inn til Nortura Medlemssenter. Betingelse for avtale er medlemskap i Nortura.