Siste prisendring og prisprognose småfe

Avregningspriser:

(03.08.18) Fra mandag 6. august endres avregningsprisene for lam og sau. Endringene skyldes bl.a. endringer i engrospriser og omsetningsavgiften. Se pristabell for alle detaljer.

Tidligere endringer:

  • Det er flere endringer i avregningspris fra mandag 2. juli. Endringene er spesifisert i prislisten og er grunnet endring i engrospris og kostnader.
  • Fra mandag 2. april reduseres engrosprisen på sau med i gjennomsnitt ca. kr 5 per kg. Avregningsprisen reduseres tilsvarende. Bakgrunnen er en krevende markedssituasjon for sau med økende reguleringslager. Samtidig med prisreduksjonen endres pristrappa basert på klasse slik at det blir færre trinn.
  • Mandag 26. februar økes satsen for grunntilskudd på vær fra kr 0 til kr 5,00 per kg.
  • Fra mandag 5. februar økes grunntilskuddet med kr 0,90 per kg for lam og kr 1,00 per kg for sau og ung sau.
  • Fra mandag 15. januar økes avregningsprisen for lam med kr 1,49 per kg. Endringen skyldes økt engrospris og reduserte innmatverdier. Redusert innmatverdi reduserer avregningspris for sau og geit med 2 øre per kg, og kje med 1 øre per kg.
     

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe