Søk:

Verktøylinje

Avregningspriser:

Siste prisendring og prisprognose småfe

(05.08.17) Fra mandag 7. august, økes prisen på lam og sau med kr. 4,00 pr kg. I tillegg innføres sesongtillegg på lam med kr 2,00 pr kg, og Gourmetlamtillegg med kr 2,00 pr kg.

Se endringer framover under Prisløyper 2. halvår 2017

Tidligere endringer:

  • Det er nå fastsatt prisløype for sau for 2. halvår og informasjon om denne er å finne i egen sak. Omsetningsavgiften er økt med 50 øre til kr 2,50 pr kg fra 3. juli, det fører til at avregningspris reduseres med kr 0,56 pr kg for lam og kr 0,55 pr kg for sau, ungsau og vær, reduksjonen inkluderer endring i innmatverdier og slaktekostnader.
  • Avregningsprisen på lam reduseres med kr 2,00 per kg, og ung sau og sau med kr 10,00 per kg fra mandag 17. april. Dette er grunnet overnotering i forhold til planlagt gjennomsnittlig engrospris i 1. halvår. Se mer info i Endring av prisløype for lam og sau
  • Fra mandag 6. mars økes avregningsprisen for lam med kr 2,00 per kg, endringen skyldes økt engrospris og er i tråd med det som tidligere er varslet.

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe