Søk:

Verktøylinje

Avregningspriser:

Siste prisendring og prisprognose småfe

(20.10.17) Fra mandag 23. oktober økes avregningsprisen for sau med kr 1,50 per kg for alle klasser over O-. For klasse P+ er økningen kr 0,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med det som er varslet tidligere.

Prisen trappes nå gradvis opp mot topp fra 30. oktober (uke 44). Topp-prisen på sau holdes i fem uker før den trappes ned igjen 4. desember (uke 49). Effektivitetstillegg på kr 1,00 per kg innføres i uke 46-48 for å bidra til å holde topp-prisen de fem ukene.

Se endringer framover under Prisløyper 2. halvår 2017

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 9. oktober reduseres avregningsprisen for lam med kr 0,50 per kg, grunnet redusert engrospris i tråd med varslet prisløype. Samtidig reduseres grunntilskuddet på lam med kr 0,50 per kg. Samlet effekt på pris til produsent er dermed en reduksjon på kr 1,00 per kg. Neste planlagte prisendring på lam er i uke 46 da engrosprisen reduseres med kr 1,00 per kg. Fra mandag 9. oktober økes grunntilskuddet for sau med kr 1,00 per kg.

  • Fra mandag 2. oktober reduseres avregningsprisen for lam med kr 1,27 per kg grunnet redusert engrospris og endringer på innmatverdier. Samtidig fjernes sesongtillegget for lam slik at samlet reduksjon i prisen på lam til produsent blir kr 1,77 per kg.

  • Fra mandag 25. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 1,80 per kg. Det skyldes endring i engrospris og er i tråd med varslet prisløype. Fra samme dato reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50. Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,30 per kg.
  • Fra mandag 18. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 2,00 pr kg og for sau og ung sau med kr 1,00 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris på lam samt økt omsetningsavgift på sau og lam. Fra samme dato reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50 per kg. Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,50 per kg.
  • Fra mandag 11. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 1,50 per kg. Det skyldes endret engrospris og er i tråd med det som tidligere er varslet. Samtidig reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50 per kg (ny sats kr 1,50). Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,00 per kg.
  • Fra mandag 4. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 1,00 per kg og for sau med kr 3,00 per kg, endringen skyldes redusert engrospris. Samtidig reduseres grunntilskuddet for lam med kr 0,50 per kg og for sau med kr 1,00 per kg. Samlet gir det en reduksjon i prisen til produsent på kr 1,50 per kg for lam og kr 4,00 per kg for sau.
  • Fra mandag 28. august reduseres avregningsprisen på lam med kr 0,50 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris og er i tråd med det som tidligere er varslet.
  • Fra mandag 7. august, økes prisen på lam og sau med kr. 4,00 pr kg. I tillegg innføres sesongtillegg på lam med kr 2,00 pr kg, og Gourmetlamtillegg med kr 2,00 pr kg.
  • Det er nå fastsatt prisløype for sau for 2. halvår og informasjon om denne er å finne i egen sak. Omsetningsavgiften er økt med 50 øre til kr 2,50 pr kg fra 3. juli, det fører til at avregningspris reduseres med kr 0,56 pr kg for lam og kr 0,55 pr kg for sau, ungsau og vær, reduksjonen inkluderer endring i innmatverdier og slaktekostnader.

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe