Søk:

Verktøylinje

Avregningspriser:

Siste prisendring og prisprognose småfe

(10.11.17) Fra mandag 13. november reduseres avregningsprisen lam med kr 1,00 pr kg. Endringen skyldes redusert engrospris. Fra samme dato reduseres avregningsprisen for sau og ung sau med kr 1,00 per kg, grunnet redusert grunntilskudd. Samtidig innføres effektivitetstillegg på sau med kr 1,00 per kg, slik at pris til produsent i sum blir uendret. Perioden med tillegg for økologiske lam er over for i høst, det samme er perioden med gourmetlam-tillegg.

Topp-prisen på sau holdes i fem uker før den trappes ned igjen 4. desember (uke 49).

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 30. oktober økes avregningsprisen på sau og ung sau med kr 1,50 per kg. Fra samme dato fjernes grunntilskuddet på vær.
  • Fra mandag 23. oktober økes avregningsprisen for sau med kr 1,50 per kg for alle klasser over O-. For klasse P+ er økningen kr 0,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med det som er varslet tidligere.
  • Fra mandag 9. oktober reduseres avregningsprisen for lam med kr 0,50 per kg, grunnet redusert engrospris i tråd med varslet prisløype. Samtidig reduseres grunntilskuddet på lam med kr 0,50 per kg. Samlet effekt på pris til produsent er dermed en reduksjon på kr 1,00 per kg. Neste planlagte prisendring på lam er i uke 46 da engrosprisen reduseres med kr 1,00 per kg. Fra mandag 9. oktober økes grunntilskuddet for sau med kr 1,00 per kg.
  • Fra mandag 2. oktober reduseres avregningsprisen for lam med kr 1,27 per kg grunnet redusert engrospris og endringer på innmatverdier. Samtidig fjernes sesongtillegget for lam slik at samlet reduksjon i prisen på lam til produsent blir kr 1,77 per kg.

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe