Siste prisendring og prisprognose småfe

Avregningspriser:

(17.01.20) Fra mandag 20. januar økes avregningsprisen på lam med kroner 0,80 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.

Se prisløypa gjennom sesongen

Tidligere endringer 2019:

  • Fra mandag 30. desember øker avregningsprisen for lam og sau pga. økt engrospris, redusert omsetningsavgift og endring i kostnader, det er samtidig økt grunntilskudd på sau. Se prislisten for detaljer.
  • Fra mandag 28. oktober økes grunntilskuddet for sau og ung sau med kr 2,00 per kg, ny sats er kr 3,70 per kg. Grunntilskuddet for vær fjernes.
  • Fra mandag 14. oktober økes avregningsprisen for sau med 2,00 kr/kg grunnet redusert omsetningsavgift.

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe