Siste prisendring og prisprognose småfe

Avregningspriser:

(30.12.20) Avregningsprisen for lam økes med kr. 1,50 per kg fra mandag 4. januar, for ungsau økes avregningsprisen med kr. 0,90 per kg, og for sau er det økning i alle klasser unntatt klasse O. Se egen tabell eller prislisten for fullstendig info. Endringen skyldes økt engrospris, redusert omsetningsavgift og økte innmatverdier. Godt nyttår!

NB: Ved søndagsslakting i høst er det priser og vilkår påfølgende uke, fra mandag, som gjelder.

Tidligere endringer:

 • Avregningsprisen på ung sau, sau og vær reduseres med kr. 2,00 per kg fra mandag 30. november grunnet økt omsetningsavgift. Gjeldende omsetningsavgift ble vedtatt i Omsetningsrådet 22. juni.
 • Perioden med effektivitetstillegg for sau og ungsau er nå over, fra og med søndag 8. november.
 • Fra mandag 19. oktober er det endringer i grunntilskudd for sau, ungsau og vær. Grunntilskuddet for sau og ungsau økes med kr. 2,00 per kg til ny sats kr. 3,80 per kg, mens for vær reduseres grunntilskuddet med kr. 5,00 per kg til ny sats kr 0,- Samtidig innføres det et effektivitetstillegg for sau og ungsau på kr. 3,00 per kg, effektivitetstillegget varer i 3 uker.
 • Avregningsprisen for ung sau, sau og vær økes med kr 2,00 per kg fra mandag 12. oktober grunnet redusert omsetningsavgift (ny sats kr 0,00). Fra mandag 19. oktober økes grunntilskuddet for ung sau og sau med kr. 2,00 per kg samtidig innføres effektivitetstillegg på kr. 3,00 per kg. Effektivitetstillegget står i 3 uker, til og med uke 45, omsetningsavgiften blir stående på kr. 0,- fram til 30. november. 
 • Avregningsprisen på lam går ned med kr. 0,50 per kg fra mandag 5. oktober, grunnet nedgang i engrospris. Samtidig reduseres grunntilskuddet for lam med kr. 0,50 per kg til kr. 3,70 per kg for lam 13-23 kg.
 • Avregningsprisen for lam går ned med kr. 1,30 per kg fra mandag 28. september, grunnet endring i engrospris ihht prisløype. Uke 39 var siste uka med sesongtillegg for lam, sesongtillegget var på kr. 0,50 per kg, så i sum er prisreduksjonen for lam på kr. 1,80 per kg.
 • Avregningsprisen på lam reduseres med kr. 1,60 per kg fra mandag 21. september, samtidig reduseres sesongtillegget med kr. 0,50 per kg, det gir en samlet reduksjon på kr. 2,10 per kg som er ihht prisløypen.
 • Avregningsprisen på lam reduseres med kr. 0,80 per kg fra mandag 14. september grunnet redusert engrospris, samtidig øker omsetningsavgiften med kr. 1,00 per kg og sesongtillegget reduseres med kr. 0,50 per kg, samlet prisnedgang til produsent blir da på kr 2,30 per kg.
 • Avregningsprisen på lam reduseres med kr. 1,50 per kg fra mandag 7. september, samtidig reduseres sesongtillegget med kr. 0,50 per kg.
 • Avregningsprisen på lam går ned med kr. 0,50 per kg fra mandag 31. august, grunnet nedgang i engrospris, samtidig reduseres grunntilskuddet med kr. 0,50 per kg. Grunntilskuddet for sau og ungsau reduseres fra samme dato med kr. 2,00 per kg, samtidig økes omsetningsavgiften med kr. 2,00 og perioden med effektivitetstillegg er over for denne runden. Til sammen vil det gi en prisnedgang på sau og ungsau på kr. 7,00 per kg.
 • Avregningsprisen reduseres med kr. 0,50 for lam fra mandag 24. august, grunnet endring i engrospris.
 • Fra og med mandag 3. august settes engrosprisen for lam opp med kr. 4,70. I tillegg reduseres omsetningsavgiften på sau med kr. 2,00 og for lam med kr. 1,00. Sesongtillegg på kr 2,00 innføres for lam. Samlet gir dette en oppgang på kr. 7,70 per kg for lam, og kr. 5,00 per kg for sau inkludert effektivitetstillegget. 

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes