Siste prisendring og prisprognose småfe

Avregningspriser:

(15.10.21) Grunntilskuddet for sau og ungsau økes med kr. 2,- per kg, og det innføres effektivitetstillegg på kr. 3,- per kg fra mandag 18. oktober. Samlet gir det en prisøkning for sau og ungsau på kr. 5,- per kg. Effektivitetstillegget står ut uke 45. Fra 18. oktober fjernes grunntilskuddet for vær.

For priser høsten 2021, se under Lammesesongen 2021

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen på sau og ungsau øker med kr. 3,- pr kg fra mandag 11. oktober grunnet økt engrospris. 
  • Grunntilskuddet på lam går ned med kr. 0,50 pr kg og sesongtillegget reduseres med kr. 0,50 pr kg fra mandag 4. oktober. Perioden med sesongtillegg lam er dermed avsluttet for i høst.
  • Avregningsprisen for lam reduseres med kr. 1,30 pr kg fra mandag 27. september grunnet redusert engrospris, samtidig går sesongtillegget ned kr. 0,50 pr kg, i sum utgjør det kr. 1,80 i prisnedgang for bonden.
  • Avregningsprisen for lam går ned med kr. 1,60 per kg fra mandag 20. september grunnet redusert engrospris, i tillegg reduseres sesongtillegget med kr. 0,50 per kg. Prisreduksjonen for lam blir da totalt på kr. 2,10 per kg.
  • Avregningsprisen for lam går ned med kr. 1,80 per kg grunnet redusert engrospris med kr. 0,80 per kg og økt omsetningsavgift med kr. 1,00 per kg, i tillegg reduseres sesongtillegget med kr. 0,50 per kg. Prisreduksjonen for lam blir da på kr. 2,30 per kg fra mandag 13. september.
  • Avregningsprisen på lam går ned med kr. 1,50 per kg fra mandag 6. september grunnet redusert engrospris, samtidig reduseres grunntilskuddet med kr. 0,50 per kg. Avregningsprisen på sau og ungsau går ned med kr. 3,00 grunnet redusert engrospris, samtidig reduseres grunntilskuddet med kr. 2,00 per kg, og effektivitetstillegget opphører. 
  • Avregningsprisen på lam går ned med kr. 1,00 per kg fra mandag 30. august grunnet redusert engrospris.
  • Avregningsprisen på lam reduseres med kr. 0,50 per kg fra mandag 23. august grunnet redusert engrospris. 
  • Avregningsprisen på lam går opp med kr 2,60 per kg fra mandag 2. august grunnet økt engrospris og redusert omsetningsavgift. Samtidig innføres sesongtillegget for lam med kr 2,00 per kg og effektivitetstillegg på sau og ungsau med kr 2,00 per kg.

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe

NB: Ved søndagsslakting i høst er det priser og vilkår påfølgende uke, fra mandag, som gjelder.