Siste prisendring og prisprognose småfe

Avregningspriser:

(03.08.20) Fra og med mandag 3. august settes engrosprisen for lam opp med kr. 4,70. I tillegg reduseres omsetningsavgiften på sau med kr. 2,00 og for lam med kr. 1,00. Sesongtillegg på kr 2,00 innføres for lam. Samlet gir dette en oppgang på kr. 7,70 per kg for lam, og kr. 5,00 per kg for sau inkludert effektivitetstillegget.

Se prisløype for høsten.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for lam fra klasse O og over økes med kr 0,61 per kg fra mandag 29. juni, grunnet økt engrospris, redusert omsetningsavgift, i tillegg er det på lam foretatt justeringer på de laveste klassene og på vekter under 16 kg. Avregningsprisene på sau økes også grunnet økt engrospris, mest i de høyeste klassene. I tillegg kommer endringer i slakte- og avgiftskostnader for alle.

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe