Søk:

Verktøylinje

Avregningspriser:

Siste prisendring og prisprognose småfe

(12.04.17) Avregningsprisen på lam reduseres med kr 2,00 per kg, og ung sau og sau med kr 10,00 per kg fra mandag 17. april. Dette er grunnet overnotering i forhold til planlagt gjennomsnittlig engrospris i 1. halvår. Se mer info i egen sak.

Endring av prisløype for lam og sau

Tidligere endringer:

 • Fra mandag 6. mars økes avregningsprisen for lam med kr 2,00 per kg, endringen skyldes økt engrospris og er i tråd med det som tidligere er varslet.
 • Fra mandag 27. februar økes grunntilskuddet for vær til kr 5,00.
 • Fra mandag 20. februar økes avregningsprisen for lam med kr 2,00 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med det som er varslet tidligere. Tilsvarende økning med kr 2,00 per kg i engrospris kommer fra mandag 6. mars.
 • I henhold til varslet prisløype økes engros- og avregningspris for ung sau og sau med kr 1 per kg fra mandag 13. februar.
 • Fra mandag 6. februar økes engrospris for lam med 2 kroner per kg, samtidig som omsetningsavgiften reduseres med 0,50 kroner og grunntilskuddet økes med 0,50 kroner per kg. Totalt blir avregnet pris for lam da økt med 3 kroner per kg. For sau og ung sau reduseres også omsetningsavgiften med 0,50 kr per kg, samtidig som grunntilskuddet økes med 1 krone. Det gir en økning i avregnet pris på 1,50 kroner per kg.
 • I henhold til varslet prisløype økes engros- og avregningspris med 1 krone per kg for ung sau og sau fra mandag 30. januar.
 • Fra mandag 23. januar økes avregningsprisen for sau og ung sau med kr 1,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris og er i tråd med det som tidligere er varslet.
 • Fra mandag 16. januar økes avregningsprisen for sau og ung sau med kr 1,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris og er i tråd med det som tidligere er varslet.
 • Fra mandag 2. januar reduseres avregningsprisen for lam med kr 3,24 per kg og for ung sau og sau kr 8,21 per kg. Endringene skyldes endringer i engrospris og omsetningsavgift, samt kostnadsendringer. For lam under 23 kg øker satsen for grunntilskudd med kr 0,70 per kg (ny sats kr 4,40) mens for lam over 23 kg reduseres satsen med kr 0,30 per kg (ny sats kr 3,40).
   

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe