Søk:

Verktøylinje

Avregningspriser:

Siste prisendring og prisprognose småfe

(28.03.18) Fra mandag 2. april reduseres engrosprisen på sau med i gjennomsnitt ca. kr 5 per kg. Avregningsprisen reduseres tilsvarende. Bakgrunnen er en krevende markedssituasjon for sau med økende reguleringslager. Samtidig med prisreduksjonen endres pristrappa basert på klasse slik at det blir færre trinn, se tabell for prisreduksjon.

Klasse Prisreduksjon, kr
E+ -7,00
E -6,50
E- -6,00
U+ -5,50
U -5,00
U- -5,50
R+ -5,00
R -4,50
R- -4,00
O+ -3,50
O -4,00
O- -3,00
P+ -2,00
P 0
P- 0


Tidligere endringer:

  • Fra mandag 26. februar økes satsen for grunntilskudd på vær fra kr 0 til kr 5,00 per kg.
  • Fra mandag 5. februar økes grunntilskuddet med kr 0,90 per kg for lam og kr 1,00 per kg for sau og ung sau.
  • Fra mandag 15. januar økes avregningsprisen for lam med kr 1,49 per kg. Endringen skyldes økt engrospris og reduserte innmatverdier. Redusert innmatverdi reduserer avregningspris for sau og geit med 2 øre per kg, og kje med 1 øre per kg.
     

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe