Siste prisendring og prisprognose småfe

Avregningspriser:

(16.04.22) Energiprisene både for inntransport og slakting har økt betydelig det siste halvår. Nortura må av den grunn øke trekket for slakting og inntransport fra 18. april. Avregningsprisen for sau, ungsau og vær reduseres med kr. 0,21 pr kg og lam med kr. 0,22 pr kg.

Se prisløypen for 1. halvår 2022.

Tidligere endringer:

  • Grunntilskudd for lam øker med kr. 1,00 pr kg fra mandag 14. mars.
  • Fra mandag 28. februar økes avregningsprisen for lam med kr. 2,75 pr kg, sau, ungsau og vær med kr. 0,20 pr kg. Endringen skyldes økt engrospris for lam som følge av ekstraordinær økning av PGE, og redusert omsetningsavgift for småfe. Grunntilskudd for vær innføres med kr. 5,00 pr kg.
  • Nortura øker avregningsprisen på lam med 75 øre fra mandag 21. februar
  • Avregningsprisen for lam øker med kr 2,00 pr kg fra mandag 31. januar som følge av økt engrospris.
  • Avregningsprisen på lam og sau økes fra mandag 3. januar grunnet økt engrospris og redusert omsetningsavgift. Se prislisten for detaljer.
  • Avregningsprisen på geit og kje økes fra mandag 20. desember med kr 3,08 per kg for alle klasser f.o.m O- og oppover. For geit og kje i lavere klasser, og for vær økes prisen med henholdsvis 8 øre og 5 øre per kg.

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe

NB: Ved søndagsslakting i høst er det priser og vilkår påfølgende uke, fra mandag, som gjelder.