Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

  • Dyretransport og transportdyktighet

    (06.11.18) Nortura har stor oppmerksomhet på at dyr som sendes til slakt skal være transportdyktige. Gjennom beskrevne rutiner for dyretransport har vi tydeliggjort sjåførenes ansvar for å vurdere om dyret/dyra er skikket til transport. Mattilsynet er også opptatt av dette.

  • Retningslinjer livdyromsetning og smittsomme klauvsjukdommer storfe

    (Sist endret 27.08.18) I lokale områder opplever næringen større utbredelser av Digital Dermatitt og Klauvspalteflegmone. For å unngå videre smitte, og samtidig å ivareta en kontrollert livdyrtrafikk, har representanter fra flere organisasjoner, i samarbeid med Mattilsynet i Rogaland utarbeidet følgende anbefalinger.

  • Kontrollprogrammet – prøvetakingsutstyr og siste nytt

    (Oppdatert 11.12.20) Vi ser at en del ikke har fått med seg at det som en konsekvens av covid-19 situasjonen ikke ble sendt ut utstyr i år. Dette fordi bedriften som har gjort dette for oss måtte stenge ned. Derfor må veterinærer og produsenter selv stå for utstyret i år.