Gradvis og styrt overgang til sakterevoksende kyllinghybrid  

(06.11.23) Nortura har over tid gjort en gradvis opptrapping av volumene på sakterevoksende kyllinghybrid, og nylig kunngjorde vi at det nå skal gjøres en total omlegging i dagligvare på sikt. 

Kyllinger i hånden

 Detaljene rundt en overgang er under utarbeidelse, og Fagutvalg fjørfekjøtt vil involveres i dette arbeidet. Beslutningen er en del av en langtidsplan om å øke volumet av sakterevoksende hybrid og bygger på en prosess som har gått over tid.

Nortura har produsert sakterevoksende kylling i 15 år, først gjennom Nortura Proff og i 2021 kunngjorde vi et samarbeid om å innføre sakterevoksende i større deler av dagligvaremarkedet. Etterspørselen er økende, og den siste tiden har vi jobbet med å konkretisere planer om økt volum ytterligere.  

Norturas kyllingprodusenter er informert om retningen vi skal planlegge etter gjennom nyhetsbrev og produsentmøte fredag 3. november.

 

Kyllingtyper i Nortura

Nortura er Norges største kyllingprodusent og har produsert kylling til konsum i mange ti-år. Vi har jobbet lenge med saktere voksende kylling og standard kylling, og har lang erfaring med begge hybrider. 

På disse sidene kan du lese mer om våre erfaringer med de ulike kyllingstypene og få mer kunnskap om helse og velferd.

Kyllingtyper i Nortura